Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 61

Hạn sử dụng: 01/10/2021


Tham gia khóa “LUYỆN ĐỀ” này, các em sẽ:
1. Được chia sẻ, “bật mí” cấu trúc, ma trận đề thi THPT Quốc gia 2020 môn Lịch sử (bám sát theo đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Thầy Hưởng sẽ phân tích cho các em biết rõ tỉ lệ, cấu trúc của từng phần kiến thức lịch sử.

Xem tiếp

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021 61
Bài mới phát hành
1.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 11 (phần 1)
2.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 10 (phần 2)
3.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 10 (phần 1)
4.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 09 (phần 2)
5.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 09 (phần 1)
6.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 08 (phần 2)
7.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 08 (phần 1)
8.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 07 (phần 2)
9.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 07 (phần 1)
10.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 06 (phần 2)
11.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 06 (phần 1)
12.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 05 (phần 2)
13.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 05 (phần 1)
14.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 04 (phần 2)
15.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 04 (phần 1)
16.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 03 (phần 2)
17.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 03 (phần 1)
18.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 02 (phần 2)
19.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 02 (phần 1)
20.Video chữa đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử thầy Nguyễn Mạnh Hưởng - Đề 01 (phần 2)