Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa Học 2021

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 357

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

600.000 đ Đăng ký

ID: [324275]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 600.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Hóa học 11 khóa 2020 - thầy Nguyễn Anh Tuấn

Khóa Luyện thi THPT Quốc Gia môn Hóa học 2021 là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm, khóa học cung cấp đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ minh họa và đề luyện tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Hệ thống lý thuyết trọng tâm về ESTE
2 Hệ thống lý thuyết trọng tâm về ESTE (phần 2)
3 Hệ thống lý thuyết trọng tâm về CHẤT BÉO – LIPIT
4 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về ESTE – CHẤT BÉO
5 Các dạng bài tập lý thuyết về ESTE – CHẤT BÉO
6 Thi online – Mẫu câu hỏi về cấu tạo và đồng phân của ESTE – CHẤT BÉO
7 Thi online – Mẫu câu hỏi về phản ứng xà phòng hóa ESTE – CHẤT BÉO
8 Thi online – Mẫu câu hỏi về phản ứng điều chế ESTE
9 Dạng toán trọng điểm – bài tập về phản ứng đốt cháy ESTE
10 Thi online – Bài tập về phản ứng đốt cháy ESTE (đề 1)
11 Thi online – Bài tập về phản ứng đốt cháy ESTE (đề 2)
12 Thi online – Bài tập tổng hợp về phản ứng điều chế ESTE
13 Dạng toán trọng điểm – bài tập về phản ứng điều chế ESTE
14 Dạng toán trọng điểm – bài tập về phản ứng thủy phân ESTE (dạng cơ bản)
15 Thi online – bài tập về phản ứng thủy phân (xà phòng hóa) ESTE, CHẤT BÉO
16 Dạng toán trọng điểm - Bài tập về phản ứng thủy phân este của phenol
17 Thi online – bài tập về hệ phản ứng dạng ESTE của phenol (khó)
18 Dạng toán trọng điểm – bài tập về phản ứng thủy phân ESTE (dạng mở rộng)
19 Thi online – – bài tập về phản ứng thủy phân ESTE (dạng mở rộng)
20 Các dạng toán nâng cao về este, chất béo - kết hợp phản ứng xà phòng hóa với phản ứng cháy (phần 1)
21 Các dạng toán nâng cao về este, chất béo - kết hợp phản ứng xà phòng hóa với phản ứng cháy (phần 2)
22 Thi online – hệ nâng cao tổng hợp về ESTE (bộ 25 câu mức độ vận dụng)
23 Thi online – Tổng hợp các hệ phản ứng của CHẤT BÉO
24 Thi online – hệ nâng cao tổng hợp về ESTE (bộ 25 câu mức độ vận dụng cao)
25 Các dạng toán nâng cao về este, chất béo - kết hợp phản ứng xà phòng hóa với phản ứng khác
26 Kiểm tra kiến thức tổng hợp về ESTE – CHẤT BÉO, LIPIT
27 Lí thuyết trọng tâm về cacbohiđrat – phần 1 – Glucozơ và Fructozơ
28 Thi online – lý thuyết về monosaccarit: glucozơ và fructozơ
29 Lí thuyết trọng tâm về cacbohiđrat – phần 2 – Đisaccarit: saccarozơ
30 Thi online - Ôn tập lý thuyết este - Đề 1
31 Thi online – lý thuyết về đisaccarit: saccarozơ
32 Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat – phần 3 – Polisaccarit: Tinh bột
33 Thi online - Ôn tập lý thuyết este - Đề 2
34 Các bài toán nâng cao về Este, chất béo (Phần 1)
35 Các bài toán nâng cao về Este, chất béo (Phần 2)
36 Lý thuyết trọng tâm về cacbohiđrat – phần 4 – Polisaccarit: Xenlulozơ
37 Thi online – Lý thuyết về Polisaccarit: tinh bột và xenlulozơ
38 Các dạng toán trọng điểm về cacbohiđrat – Phần 1
39 Thi online – các dạng toán trọng điểm về cacbohiđrat – Phần 1
40 Các dạng toán trọng điểm về cacbohiđrat – Phần 2
41 Thi online – các dạng toán trọng điểm về cacbohiđrat – Phần 2
42 Bài kiểm tra tổng hợp cuối chương CACBOHIĐRAT
43 Lí thuyết trọng tâm về amin
44 Các dạng toán trọng điểm về amin (Phần 1)
45 Các dạng toán trọng điểm về amin (Phần 2)
46 Thi Online – các dạng bài tập LÝ THUYẾT trọng điểm về AMIN đề 1 (cơ bản)
47 Thi Online – các dạng bài tập LÝ THUYẾT trọng điểm về AMIN đề 2 (nâng cao)
48 Thi Online – các dạng bài tập TÍNH TOÁN trọng điểm về AMIN – bài tập đốt cháy
49 Thi Online – các dạng bài tập TÍNH TOÁN trọng điểm về AMIN: bài tập về tính bazơ và tổng hợp
50 Lí thuyết trọng tâm về AMINO AXIT
51 Thi Online – Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT – để cơ bản
52 Các dạng toán trọng điểm về amino axit (Phần 1)
53 Thi Online – Lý thuyết trọng tâm về AMINO AXIT – để nâng cao
54 Các dạng toán trọng điểm về amino axit (phần 2) – bài tập đốt cháy
55 Thi online – Các dạng bài tập về phản ứng đốt cháy AMINO AXIT
56 Các dạng toán trọng điểm về amino axit (phần 3) – phản ứng với axit, bazơ
57 Thi online – Các dạng bài tập về phản ứng của AMINO AXIT với axit, bazơ
58 Thi online – Kiểm tra tổng hợp về AMINO AXIT và các dạng bài tập nâng cao
59 Bài giảng lý thuyết trọng tâm về PEPTIT – PROTEIN
60 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về PEPTIT – PROTEIN
61 Các dạng toán trọng điểm phần 1 – bài toán thủy phân PEPTIT
62 Thi online – các dạng toán trọng điểm: bài toán thủy phân PEPTIT – đề cơ bản
63 Thi online – các dạng toán trọng điểm: bài toán thủy phân PEPTIT – đề nâng cao
64 Các dạng toán trọng điểm phần 2 – bài toán đốt cháy PEPTIT
65 Thi online – các dạng toán trọng điểm: bài toán đốt cháy PEPTIT
66 Thi online – bài tập tổng hợp nâng cao về PEPTIT
67 Nâng cao về hợp chất chứa Nitơ (Phần 1)
68 Nâng cao về hợp chất chứa Nitơ (Phần 2)
69 Thi online – Mở rộng về hợp chất chứa nitơ – Muối của axit cacboxylic, của amin, của amino axit
70 Thi online – Mở rộng về hợp chất chứa nitơ – dẫn xuất chứa 1N và 2N
71 Lí thuyết trọng điểm về polime và vật liệu polime (Phần 1)
72 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về POLIME – đề 01
73 Lí thuyết trọng điểm về polime và vật liệu polime (Phần 2)
74 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về POLIME – đề 02
75 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về POLIME – đề 03
76 Các dạng toán trọng điểm về POLIME
77 Thi online – Các dạng toán trọng điểm về POLIME
78 Các dạng câu hỏi trắc nghiệm về POLIME và vật liệu POLIME
79 Bài kiểm tra tổng hợp về POLIME
80 Lí thuyết trọng tâm về hiđrocacbon no
81 Lý thuyết trọng tâm về hiđrocacbon no – bộ câu hỏi 01
82 Lý thuyết trọng tâm về hiđrocacbon no – bộ câu hỏi 02
83 Các dạng toán giải theo phương trình (phần 1)
84 Các dạng toán giải theo phương trình (phần 2)
85 Lý thuyết trọng tâm về hiđrocacbon no – bộ câu hỏi 03
86 Lý thuyết trọng tâm về hiđrocacbon no – bộ câu hỏi 04
87 Các dạng toán trọng điểm về ANKAN
88 [4]_Dạng toán trọng điểm về ANKAN – Phản ứng thế (bộ câu hỏi 01)
89 [4]_Dạng toán trọng điểm về ANKAN – Phản đốt cháy (bộ câu hỏi 02)
90 Cấu tạo nguyên tử – bảng tuần hoàn
91 Thi online – Cấu tạo nguyên tử
92 [4]_Dạng toán trọng điểm về ANKAN – Phản ứng tách - điều chế (bộ câu hỏi 03)
93 [4]_Ôn tập dạng toán trọng điểm về ANKAN – Phản ứng thế (bộ câu hỏi 04)
94 [4]_Ôn tập dạng toán trọng điểm về ANKAN – Phản đốt cháy (bộ câu hỏi 05)
95 Các dạng toán trọng điểm về ANKAN (phần 2)
96 Thi online – Bảng tuần hoàn (Phần 1)
97 Thi online – Bảng tuần hoàn (Phần 2)
98 [4]_Ôn tập dạng toán trọng điểm về ANKAN – Phản đốt tách - điều chế (bộ câu hỏi 06)
99 [4]_Ôn lại các dạng lý thuyết và bài tập về ANKAN (bộ câu hỏi 07)
100 Lí thyết trọng tâm về ANKEN
101 Lý thuyết trọng tâm về phản ứng oxi hóa khử
102 Sự điện li và các quá trình phản ứng trong dung dịch (Phần 1)
103 [5]_Lý thuyết trọng tâm về ANKEN – bộ câu hỏi 01
104 [5]_Lý thuyết trọng tâm về ANKEN – bộ câu hỏi 02
105 [5]_Lý thuyết trọng tâm về ANKEN – bộ câu hỏi 03
106 Các dạng toán trọng điểm về ANKEN
107 Sự điện li và các quá trình phản ứng trong dung dịch (Phần 2)
108 Thi online – Bài tập trọng tâm lớp 11 – sự điện li và dung dịch – đề 1
109 Các dạng toán trọng điểm về ANKEN (Phần 2)
110 [6]_Dạng toán trọng điểm về ANKEN – Phản ứng cộng (bộ câu hỏi 01)
111 [6]_Dạng toán trọng điểm về ANKEN – bộ câu hỏi 02
112 Thi online – Bài tập trọng tâm lớp 11 – sự điện li và dung dịch – đề 2
113 Cơ sơ về cấu tạo nguyên tử và vị trí của kim loại trong BTH
114 [6]_Dạng toán trọng điểm về ANKEN – bộ câu hỏi 03
115 [6]_Dạng toán trọng điểm về ANKEN – bộ câu hỏi 04
116 Thi online – Bài tập trọng tâm lớp 11 – sự điện li và dung dịch – đề 3 (đề chuẩn – mức độ 1)
117 Thi online – Bài tập trọng tâm lớp 11 – sự điện li và dung dịch – đề 4 (mức độ vận dụng)
118 [6]_Dạng toán trọng điểm về ANKEN – bộ câu hỏi 05
119 Thi online – Cấu tạo nguyên tử và vị trí của kim loại trong BTH
120 Các dạng lý thuyết và bài tập về ANKAĐIEN
121 [7]_Lý thuyết và bài tập về ANKAĐIEN – bộ câu hỏi 01
122 [7]_Lý thuyết và bài tập về ANKAĐIEN – bộ câu hỏi 02
123 Một số vấn đề tăng cường về cấu hình electron nguyên tử
124 [7]_Lý thuyết và bài tập về ANKAĐIEN – bộ câu hỏi 03
125 [7]_Lý thuyết và bài tập về ANKAĐIEN – bộ câu hỏi 04
126 Một số vấn đề tăng cường về bài tập xác định vị trí của nguyên tử trong BTH theo cấu hình electron
127 Lý thuyết trọng tâm về ANKIN
128 [8]_Lý thuyết trọng tâm và tính chất hóa học 1 của ANKIN – bộ câu hỏi 01
129 [8]_Lý thuyết trọng tâm và tính chất hóa học 1 của ANKIN – bộ câu hỏi 02
130 [8]_Lý thuyết trọng tâm và tính chất hóa học 1 của ANKIN – bộ câu hỏi 03
131 Tính chất chung của kim loại – Tính chất vật lý
132 [8]_Lý thuyết trọng tâm và tính chất hóa học 1 của ANKIN – bộ câu hỏi 04
133 Tính chất chung của kim loại – Tính chất hóa học
134 Thi online – Tổng quan về các tính chất chung của KIM LOẠI
135 Các dạng toán trọng điểm về ANKIN
136 [9]_Dạng toán trọng điểm về ANKIN – Phản ứng cộng (bộ câu hỏi 01)
137 [9]_Dạng toán trọng điểm về ANKIN – Phản ứng cộng (bộ câu hỏi 02)
138 Dãy điện hóa của kim loại
139 Thi online – Dãy điện hóa của kim loại
140 [9]_Dạng toán trọng điểm về ANKIN – Phản ứng cộng, phản ứng thế (bộ câu hỏi 03)
141 [9]_Dạng toán trọng điểm về ANKIN – Phản ứng cộng - thế - oxi hóa (bộ câu hỏi 04)
142 [9]_Dạng toán trọng điểm về ANKIN – Phản ứng cộng - thế - oxi hóa (bộ câu hỏi 05)
143 Ăn mòn kim loại
144 Thi online – Ăn mòn kim loại
145 Lý thuyết trọng tâm về HIĐROCACBON THƠM (Aren – phần 1)
146 Lý thuyết trọng tâm về phương pháp ĐIỆN PHÂN
147 Thi online – bài tập lý thuyết trọng tâm về ĐIỆN PHÂN
148 Các phương pháp chung điều chế kim loại
149 Thi online – Các phương pháp chung điều chế kim loại
150 Lý thuyết trọng tâm về HIĐROCACBON THƠM (Aren – phần 2)
151 [10]_Lý thuyết trọng tâm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 01
152 [10]_Lý thuyết trọng tâm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 02
153 Ôn tập lí thuyết về đại cương KIM LOẠI
154 [10]_Lý thuyết trọng tâm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 03
155 [10]_Lý thuyết trọng tâm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 04
156 Phương pháp giải toán kim loại với axit (Phần 1)
157 Các dạng toán trọng điểm về aren
158 [11]_Dạng toán trọng điểm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 01
159 [11]_Dạng toán trọng điểm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 02
160 Phương pháp giải toán kim loại với axit (Phần 2)
161 Thi online – dạng 1: kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H₂SO₄, ... (H⁺)
162 [11]_Dạng toán trọng điểm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 03
163 [11]_Dạng toán trọng điểm về HIĐROCACBON THƠM – bộ câu hỏi 04
164 Thi online – dạng 2: kim loại tác dụng với dung dịch H₂SO₄ đặc, t°, HNO₃
165 Phương pháp giải toán kim loại với axit (Phần 3)
166 Thi online – Kim loại tác dụng với axit – để tổng hợp nâng cao
167 Bài toán nâng cao về Hidrocacbon - Phần 1
168 [12]_Các dạng bài tập tổng hợp nâng cao về HIĐROCACBON – bộ câu hỏi 01
169 [12]_Các dạng bài tập tổng hợp nâng cao về HIĐROCACBON – bộ câu hỏi 02
170 Phương pháp giải toán kim loại với phi kim – phần 1
171 Thi online – Bài tập kim loại với phi kim – phần 1 (dạng cơ bản)
172 [12]_Các dạng bài tập tổng hợp nâng cao về HIĐROCACBON – bộ câu hỏi 03
173 Phương pháp giải toán kim loại với phi kim – phần 2
174 Thi online – Bài tập kim loại với phi kim – phần 2 (dạng nâng cao)
175 Phương pháp giải toán kim loại với phi kim – phần 3 (đề vận dụng, vận dụng cao)
176 [12]_Các dạng bài tập tổng hợp nâng cao về HIĐROCACBON – bộ câu hỏi 04
177 [12]_Các dạng bài tập tổng hợp nâng cao về HIĐROCACBON – bộ câu hỏi 05
178 Phương pháp giải toán kim loại với dd muối (Phần 1)
179 Thi online – Dạng một kim loại tác dụng với một muối
180 Phương pháp giải toán kim loại với dd muối (Phần 2)
181 Thi online – Dạng hỗn hợp kim loại tác dụng với một muối
182 Lí thuyết trọng tâm về ancol (phần 1)
183 [13]_Lý thuyết trọng tâm về ANCOL – bộ câu hỏi 01
184 [13]_Lý thuyết trọng tâm về ANCOL – bộ câu hỏi 02
185 Phương pháp giải toán kim loại với dd muối (Phần 3)
186 Thi online – Dạng một kim loại tác dụng với hỗn hợp muối, axit
187 Bài toán nâng cao về Hidrocacbon - Phần 2
188 Phương pháp giải toán kim loại với dd muối (Phần 4)
189 Phương pháp giải toán kim loại với dung dịch muối (tổng hợp nâng cao)
190 Lí thuyết trọng tâm về ancol (phần 2)
191 [13]_Lý thuyết trọng tâm về ANCOL – bộ câu hỏi 03
192 [13]_Lý thuyết trọng tâm về ANCOL – bộ câu hỏi 04
193 Phương pháp giải toán về phản ứng nhiệt luyện
194 Thi online – Phương pháp giải toán về phản ứng nhiệt luyện
195 Phương pháp chung giải toán điện phân
196 Dạng bài tập trọng điểm về ancol (Phần 1) – các dạng bài tập lí thuyết
197 [13]_Lý thuyết trọng tâm về ANCOL – bộ câu hỏi 05
198 [13]_Lý thuyết trọng tâm về ANCOL – bộ câu hỏi 06
199 BTCS về điện phân – Dạng 1 – Điểm dừng điện phân theo thời gian
200 Thi online – BTCS về điện phân – Điểm dừng điện phân theo thời gian
201 BTCS về điện phân – Dạng 2 – Điểm dừng điện phân theo lượng sản phẩm
202 Thi online – BTCS về điện phân – Điểm dừng điện phân theo lượng sản phẩm (cơ bản)
203 Các dạng toán trọng điểm về ancol (Phần 2) – phản ứng với kim loại kiềm
204 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 01
205 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 02
206 BTCS về điện phân – Dạng 2 – Điểm dừng điện phân theo lượng sản phẩm (tiếp)
207 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 03
208 Thi online – BTCS về điện phân – Điểm dừng điện phân theo lượng sản phẩm (nâng cao)
209 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 04
210 Đặc biệt 1: các bài toán nâng cao về đại cương kim loại ( Phần 1)
211 Các dạng toán trọng điểm về ancol (Phần 3) – bài toán ancol với H₂SO₄ (tạo anken, ete)
212 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 05
213 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 06
214 Đặc biệt 1: các bài toán nâng cao về đại cương kim loại ( Phần 2)
215 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 07
216 [14]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 1 – bộ câu hỏi 08
217 Lý thuyết trọng tâm về kim loại kiềm
218 Các dạng toán trọng điểm về ancol (Phần 4) – Phản ứng đốt cháy
219 [15]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 2 – bộ câu hỏi 01
220 [15]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 2 – bộ câu hỏi 02
221 Lý thuyết trọng tâm về một số hợp chất của kim loại kiềm
222 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của kim loại kiềm
223 [15]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 2 – bộ câu hỏi 03
224 Phương pháp giải toán muối cacbonat phản ứng với dung dịch axit, dung dịch bazơ
225 Thi online – bài tập tổng hợp về một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
226 Lí thuyết trọng tâm về kim loại kiềm thổ và hợp chất
227 Thi online – Lí thuyết trọng tâm về kim loại kiềm – kiềm thổ
228 Các dạng toán trọng điểm về ancol (phần 5) – điều chế ancol và các phản ứng khác
229 [15]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 2 – bộ câu hỏi 04
230 [15]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 2 – bộ câu hỏi 05
231 Một số hợp chất quan trọng của Canxi
232 [15]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 2 – bộ câu hỏi 06
233 Các vấn đề lý thuyết trọng tâm về nước cứng
234 Thi online – nước cứng
235 [15]_Các dạng toán trọng điểm về ANCOL phần 2 – bộ câu hỏi 07
236 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của kim loại kiềm thổ
237 Phương pháp giải toán nhiệt phân muối cacbonat
238 Thi online – bài tập tổng hợp về một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
239 Lí tuyết trọng tâm về phenol
240 [16]_Các dạng lý thuyết và bài tập về PHENOL – bộ câu hỏi 01
241 Thi online – bài tập tổng hợp về tính chất hóa học của kim loại kiềm, kiềm thổ
242 Phương pháp giải toán CO₂, SO₂ + dung dịch bazơ (phần 1)
243 [16]_Các dạng lý thuyết và bài tập về PHENOL – bộ câu hỏi 02
244 [16]_Các dạng lý thuyết và bài tập về PHENOL – bộ câu hỏi 03
245 Phương pháp giải toán CO₂, SO₂ + dung dịch bazơ (phần 2 đặc biệt: bài toán đồ thị)
246 Thi online - Bài tập CO₂, SO₂ tác dụng với dung dịch bazơ
247 Lí thuyết trọng tâm về nhôm
248 Các bài toán nâng cao về Ancol, Ete
249 [16]_Các dạng lý thuyết và bài tập về PHENOL – bộ câu hỏi 04
250 [16]_Các dạng lý thuyết và bài tập về PHENOL – bộ câu hỏi 05
251 Lí thuyết trọng tâm về một số hợp chất quan trọng của nhôm
252 Thi online – Lý thuyết trọng tâm về nhôm và hợp chất của nhôm
253 [16]_Các dạng lý thuyết và bài tập về PHENOL – bộ câu hỏi 06
254 Bài tập hỗn hợp gồm axit, ancol, este
255 Phương pháp giải bài toán về phản ứng nhiệt luyện, phản ứng nhiệt nhôm
256 Thi online – Lý thuyết và bài tập nhiệt nhôm cơ bản
257 Thi online – Bài tập nhiệt luyện, nhiệt nhôm nâng cao (khó)
258 Lí thuyết trọng tâm về anđehit – xeton
259 [17]_Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 01
260 Thi online – Phương pháp giải toán Al, Al₂O₃, Al₄C₃, ... tác dụng dung dịch axit, bazơ mạnh
261 Phương pháp giải toán dung dịch muối nhôm Al³⁺ tác dụng dung dịch bazơ
262 [17]_Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 02
263 [17]_Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 03
264 Thi online – Phương pháp giải toán dung dịch muối nhôm Al³⁺ tác dụng dung dịch bazơ (dạng cơ sơ)
265 Phương pháp giải toán dung dịch muối nhôm Al³⁺ tác dụng dung dịch bazơ (phần 2)
266 [17]_Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 04
267 [17]_Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 05
268 Bài tập đồ thị về hệ phản ứng Al với OH⁻
269 Các dạng toán trọng điểm về anđehit – xeton (Phần 1)
270 [18]_Các dạng toán trọng điểm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 01
271 [18]_Các dạng toán trọng điểm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 02
272 Bài tập nâng cao về đồ thị về hệ phản ứng Al với OH⁻ (phần 1)
273 Bài tập nâng cao về đồ thị về hệ phản ứng Al với OH⁻ (phần 2)
274 Thi online – Phương pháp giải toán dung dịch muối nhôm Al³⁺ tác dụng dung dịch bazơ (dạng có đồ thị)
275 Các dạng toán trọng điểm về anđehit – xeton (Phần 2)
276 [18]_Các dạng toán trọng điểm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 03
277 [18]_Các dạng toán trọng điểm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 04
278 Phương pháp giải toán dd muối aluminat + dd axit
279 Phương pháp giải toán kim loại, oxit kim loại tác dụng với nước (điều kiện thường)
280 Phương pháp giải toán hỗn hợp kim loại, oxit kim loại tác dụng với nước, dung dịch bazơ, axit
281 Thi online – Một số dạng bài tập tổng hợp về nhôm và hợp chất (nâng cao – khó)
282 Các dạng toán trọng điểm về anđehit – xeton (Phần 3)
283 [18]_Các dạng toán trọng điểm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 05
284 Ôn luyện về oxit kim loại - phần 1
285 [18]_Các dạng toán trọng điểm về ANĐEHIT - XETON – bộ câu hỏi 06
286 Ôn luyện về oxit kim loại - phần 2
287 Lí thuyết trọng tâm về kim loại sắt (Fe)
288 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về kim loại sắt (Fe)
289 Lí thuyết trọng tâm về một số hợp chất quan trọng của sắt
290 Lí thuyết trọng tâm về axit cacboxylic
291 [19]_Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC – bộ câu hỏi 01
292 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về hợp chất của sắt
293 Bài đặc biệt: Lí thuyết và bài tập về gang – thép
294 [19]_Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC – bộ câu hỏi 02
295 [19]_Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC – bộ câu hỏi 03
296 Sơ lược về các hợp kim của sắt
297 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về hợp chất của sắt – đề nâng cao
298 [19]_Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC – bộ câu hỏi 04
299 [19]_Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC – bộ câu hỏi 05
300 Lý thuyết trọng tâm về kim loại crom (Cr)
301 Lý thuyết trọng tâm về một số hợp chất quan trọng của crom
302 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic ( Phần 1)
303 [20]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 1 – bộ câu hỏi 01
304 [20]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 1 – bộ câu hỏi 02
305 Phương pháp giải toán nhiệt nhôm
306 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về crom và hợp chất của crom
307 [20]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 1 – bộ câu hỏi 03
308 [20]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 1 – bộ câu hỏi 04
309 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về crom và hợp chất của crom – đề nâng cao
310 Lý thuyết trong tâm về kim loại đồng (Cu)
311 [20]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 1 – bộ câu hỏi 05
312 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic ( Phần 2)
313 Lý thuyết trọng tâm về một số hợp chất quan trọng của đồng
314 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về đồng và hợp chất của đồng
315 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 01
316 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 02
317 Lý thuyết và bài tập trọng tâm về đồng và hợp chất của đồng – đề nâng cao
318 Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 1 : Nguyên tố Clo
319 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 03
320 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 04
321 Thi online – Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 1 : Nguyên tố Clo
322 Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 2 : Nguyên tố lưu huỳnh
323 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 05
324 [21]_Các dạng toán trọng điểm về AXIT CACBOXYLIC phần 2 – bộ câu hỏi 06
325 Thi online – Trọng tâm về các nguyên tố phi kim - Vấn đề 2 : Nguyên tố lưu huỳnh
326 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 01
327 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 02
328 Nitơ đơn chất
329 Lý thuyết tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ nhận biết)
330 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 03
331 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 04
332 Lý thuyết tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ thông hiểu)
333 Amoniac
334 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 05
335 [22]_Dẫn xuất chứa OXI tổng hợp – bộ câu hỏi 06
336 Lý thuyết tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ vận dụng)
337 Muối amoni
338 Bài tập tổng hợp về nitơ – photpho – cacbon – silic (mức độ vận dụng)
339 Axit nitric
340 Muối nitrat
341 Lý thuyết trọng tâm về đơn chất photpho
342 Lý thuyết trọng tâm về một số hợp chất quan trọng của photpho
343 Phân bón hóa học
344 Các vấn đề lý thuyết trọng tâm về nguyên tố Cacbon (C)
345 Các hợp chất quan trọng của cacbon
346 Lý thuyết trọng tâm về silic và hợp chất của silic
347 PP làm các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao 14/06/2020
348 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 1 15/06/2020
349 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 2 16/06/2020
350 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1 16/06/2020
351 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1 17/06/2020
352 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2 19/06/2020
353 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2 20/06/2020
354 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1 21/06/2020
355 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1 22/06/2020
356 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2 28/06/2020
357 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2 01/07/2020
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 PP làm các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao 14/06
2 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 1 15/06
3 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1 16/06
4 Thi online - Các mẫu câu hỏi lý thuyết, vận dụng, vận dụng cao - Đề 2 16/06
5 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 1 17/06
6 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2 19/06
7 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa vô cơ - Phần 2 20/06
8 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1 21/06
9 Thi online - Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 1 22/06
10 Các bài toán tổng hợp nâng cao về hóa hữu cơ - Phần 2 28/06
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Toán 2021

Đặng Việt Hùng

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Đặng Việt Hùng

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Phan Khắc Nghệ

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh 2021

Cô Phạm Liễu