Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 207

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

600.000 đ Đăng ký

ID: [324277]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 600.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Vật Lý 11 khóa 2020 - thầy Lại Đắc Hợp

Khóa Luyện thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý 2021 là khóa học lớn và quan trọng nhất trong năm, khóa học cung cấp đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải, ví dụ minh họa và đề luyện tập theo từng chuyên đề từ cơ bản đến nâng cao.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Đại cương dao động cơ học
2 Luyện tập - Đại cương dao động cơ học - P1
3 Luyện tập - Đại cương dao động cơ học - P2
4 Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về
5 Luyện tập - Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về- P1
6 Luyện tập - Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về- P2
7 Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa
8 Luyện tập - Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa - P1
9 Luyện tập - Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa - P2
10 Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
11 Luyện tập - Mối quan hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa
12 Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa
13 Luyện tập - Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa-P1
14 Luyện tập - Tìm KHOẢNG THỜI GIAN của vật dao động điều hòa-P2
15 Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N
16 Luyện tập - Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N -P1
17 Luyện tập - Tìm THỜI ĐIỂM lần thứ N -P2
18 Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
19 Luyện tập - Cho trạng thái 1, tìm trạng thái 2
20 Số lần, quãng đường
21 Tìm khoảng thời gian vật đi được quãng đường cho trước
22 Luyện tập: Số lần, quãng đường - P1
23 Luyện tập: Số lần, quãng đường - P2
24 Luyện tập - Thời gian đi hết quãng đường cho trước
25 Quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất
26 Thời gian ngắn nhất, dài nhất
27 Luyện tập: Quãng đường, thời gian lớn nhất, nhỏ nhất-P1
28 Luyện tập: Quãng đường, thời gian lớn nhất, nhỏ nhất-P2
29 Tốc độ trung bình
30 Luyện tập - Tốc độ trung bình
31 Viết phương trình dao động điều hòa
32 Luyện tập - Viết phương trình dao động điều hòa
33 Đường tròn kết hợp
34 Luyện tập - Đường tròn kết hợp
35 Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường
36 Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường - P2
37 Luyện tập- Các bài toán tổng hợp về thời gian, quãng đường
38 Đại cương con lắc lò xo - P1
39 Đại cương con lắc lò xo - P2
40 Luyện tập - Đại cương con lắc lò xo-P1
41 Luyện tập - Đại cương con lắc lò xo-P2
42 Cơ năng con lắc lò xo
43 Luyện tập: Cơ năng con lắc lò xo - P1
44 Luyện tập: Cơ năng con lắc lò xo - P2
45 Lực đàn hồi - Lực hồi phục
46 Luyện tập -Lực đàn hồi - Lực hồi phục-P2
47 Luyện tập -Lực đàn hồi - Lực hồi phục-P1
48 Cắt ghép lò xo. Bài toán giữ lò xo
49 Luyện tập: Cắt ghép lò xo. Bài toán giữ lò xo-P1
50 Luyện tập: Cắt ghép lò xo. Bài toán giữ lò xo-P2
51 Con lắc lò xo gặp biến cố
52 Luyện tập - Con lắc lò xo gặp biến cố
53 Bài tập tổng hợp con lắc lò xo
54 Luyện tập - Bài tập tổng hợp con lắc lò xo
55 Đại cương điện xoay chiều
56 Luyện tập - Đại cương điện xoay chiều - P1
57 Luyện tập - Đại cương điện xoay chiều - P2
58 Đại cương con lắc đơn
59 Luyện tập: Đại cương con lắc đơn
60 Mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử R,L hoặc C
61 Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
62 Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử R,L hoặc C - P2
63 Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ chứa một phần tử R,L hoặc C - P1
64 Luyện tập: Vận tốc, lực căng dây con lắc đơn
65 Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực
66 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp
67 Luyện tập: Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực -P1
68 Luyện tập -Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp - P1
69 Luyện tập -Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp - P2
70 Luyện tập: Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực -P2
71 Bài tập tổng hợp con lắc đơn
72 Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC
73 Luyện tập - Mạch điện xoay chiều có cuộn dây không thuần cảm RLrC
74 Luyện tập: Bài tập tổng hợp con lắc đơn
75 Giản đồ vecto chung gốc
76 Giản đồ vecto trượt
77 Tổng hợp dao động
78 Luyện tập-Tổng hợp dao động-P1
79 Luyện tập - Giản đồ vecto - P2
80 Luyện tập - Giản đồ vecto - P1
81 Luyện tập-Tổng hợp dao động-P2
82 Dùng số phức giải các bài toán điện xoay chiều
83 Luyện tập- Dùng số phức giải các bài toán điện xoay chiều
84 Khoảng cách trong dao động điều hòa- P1
85 Khoảng cách trong dao động điều hòa- P2
86 Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều
87 Luyện tập - Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều-P1
88 Luyện tập - Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều-P2
89 Luyện tập - Khoảng cách trong dao động điều hòa
90 Công suất điện xoay chiều
91 Luyện tập - Công suất điện xoay chiều-P1
92 Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
93 Luyện tập -Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức
94 Luyện tập - Công suất điện xoay chiều -P2
95 Các bài toán liên quan đến cộng hưởng điện
96 Dao động tắt dần nâng cao
97 Luyện tập - Dao động tắt dần nâng cao
98 Các bài toán liên quan đến cộng hưởng điện
99 Các bài toán có R biến thiên - Phần 1
100 Đồ thị dao động điều hòa - P1
101 Đồ thị dao động điều hòa - P2
102 Các bài toán có R biến thiên - Phần 2
103 Các bài toán có R biến thiên - Phần 3
104 Luyện tập -Các bài toán có R biến thiên - P1
105 Luyện tập -Các bài toán có R biến thiên - P2
106 Luyện tập -Các bài toán có R biến thiên - P3
107 Luyện tập - Đồ thị trong dao động điều hòa
108 Các bài toán có L, C biến thiên - Phần 1
109 Các bài toán có L, C biến thiên - Phần 2
110 Các bài toán có L, C biến thiên - Phần 3
111 Luyện tập - Các bài toán có L, C biến thiên - P1
112 Luyện tập - Các bài toán có L, C biến thiên - P2
113 Luyện tập - Các bài toán có L, C biến thiên - P3
114 Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 1
115 Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 2
116 Các bài toán có tần số biến thiên - Phần 3
117 Luyện tập - Các bài toán có tần số biến thiên - P1
118 Luyện tập - Các bài toán có tần số biến thiên - P2
119 Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
120 Luyện tập - Quá trình truyền sóng và các dạng bài cơ bản
121 Luyện tập - Các bài toán có tần số biến thiên - P3
122 Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
123 Máy biến áp
124 Luyện tập - Máy biến áp- P1
125 Luyện tập - Máy biến áp- P2
126 Luyện tập- Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng
127 Truyền tải điện năng.
128 Các bài tập nâng cao về quá trình truyền sóng
129 Luyện tập - Các bài tập nâng cao về quá trình truyền sóng
130 Luyện tập -Truyền tải điện năng
131 Lý thuyết giao thoa sóng và các dạng bài tập cơ bản
132 Máy phát điện xoay chiều một pha.
133 Máy phát điện xoay chiều một pha (Nâng cao)
134 Luyện tập - Lý thuyết giao thoa sóng và các dạng bài tập cơ bản
135 Luyện tâp- Máy phát điện xoay chiều một pha.
136 Tìm số cực đại cực tiểu trên miền giao thoa
137 Máy phát điện xoay chiều ba pha
138 Luyện tập -Tìm số cực đại cực tiểu trên miền giao thoa
139 Luyện tập -Máy phát điện xoay chiều ba pha
140 Giao thoa sóng nâng cao các bài toán liên quan đến pha dao động
141 Luyện tập - Giao thoa sóng nâng cao các bài toán liên quan đến pha dao động trong
142 Động cơ không đồng bộ ba pha
143 Các bài tập tổng hợp nâng cao về giao thoa sóng cơ học
144 Luyện tập - Các bài tập tổng hợp nâng cao về giao thoa sóng cơ học
145 Luyện tập - Động cơ không đồng bộ ba pha
146 Sóng dừng và các dạng bài cơ bản
147 Luyện tập - Sóng dừng và các dạng bài cơ bản
148 Sóng dừng và các dạng bài nâng cao
149 Luyện tập - Sóng dừng và các dạng bài nâng cao
150 Sóng âm và các dạng bài cơ bản
151 Luyện tập - Sóng âm và các dạng bài cơ bản
152 Sóng âm và các dạng bài nâng cao
153 Luyện tập -Sóng âm và các dạng bài nâng cao
154 Chủ đề 44: Khảo sát mạch dao động điện từ LC
155 Đại cương mạch dao động LC
156 Chủ đề 45: Mối quan hệ các đại lượng trong mạch dao động điện từ LC
157 Mối quan hệ tức thời
158 Chủ đề 46: Bài toán thời gian trong mạch dao động điện từ LC
159 Bài toán thời gian
160 Chủ đề 47: Mạch LC và các dạng bài tập nâng cao
161 Bài tập tổng hợp
162 Chủ đề 48: Sóng điện từ
163 Lý thuyết sóng điện từ
164 Chủ đề 49 - Truyền thông bằng sóng điện từ.
165 Lý thuyết truyền thông bằng sóng điện từ
166 Chủ đề 50: Bài tập nâng cao sóng điện từ
167 Bài tập sóng điện từ và truyền thông bằng sóng điện từ
168 Hiện tượng tán sắc ánh sáng
169 Lý thuyết tán sắc ánh sáng
170 Bài tập - Hiện tượng tán sắc ánh sáng
171 Bài tập tán sắc ánh sáng
172 Giao thoa ánh sáng đơn sắc.
173 Lý thuyết giao thoa ánh sáng
174 Giao thoa ánh sáng đơn sắc - P1
175 Giao thoa ánh sáng đơn sắc - P2
176 Giao thoa ánh sáng đa sắc
177 Giao thoa hai ánh sáng đơn sắc
178 Giao thoa ba ánh sáng đơn sắc
179 Giao thoa ánh sáng trắng
180 Giao thoa ánh sáng trắng
181 Quang phổ
182 Quang phổ
183 Các loại tia
184 Các loại tia
185 Thuyết lượng tử ánh sáng
186 Hiện tượng quang điện ngoài - Thuyết lượng tử ánh sáng
187 Các dạng bài tập hiện tượng quang điện ngoài
188 Lý thuyết quang điện ngoài
189 Bài tập quang điện ngoài
190 Hiện tượng quang điện trong
191 Hiện tượng quang điện trong
192 Mẫu nguyên tử Bo
193 Lý thuyết mẫu nguyên tử Bo
194 Bài tập - Mẫu nguyên tử Bo
195 Bài tập - Mẫu nguyên tử Bo
196 Hiện tượng phát quang - Laze
197 Hiện tượng phát quang - Laze
198 Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
199 Luyện tập - Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
200 Phản ứng hạt nhân - P1
201 Phản ứng hạt nhân - P2
202 Luyện tập - Phản ứng hạt nhân-P1
203 Luyện tập - Phản ứng hạt nhân-P2
204 Phóng xạ
205 Luyện tập - Phóng xạ
206 Phản ứng phân hạch
207 Luyện tập - Phản ứng nhiệt hạch - phân hạch