Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro S : Luyện thi Đại học môn Sinh học 2024

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 391

Hạn sử dụng: 30/07/2024

Học phí: 849.000 VNĐ

Đăng ký


Khóa Pro S Sinh học của thầy Phan Khắc Nghệ là khóa học theo chuyên đề nằm trong lộ trình khóa PRO SAT 2024 (trong đó giai đoạn 1: khóa PRO S - học theo chuyên đề, giai đoạn 2: khóa PRO A - khóa luyện đề và giai đoạn 3: khóa PRO T - tổng ôn nâng cao).

Xem tiếp

Đề thi thử miễn phí hàng tháng 19
CHỦ ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN, BIẾN DỊ 52
CHỦ ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN 54
CHỦ ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ 8
CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG 6
CHỦ ĐỀ 5: DI TRUYỀN NGƯỜI 10
CHỦ ĐỀ 6: TIẾN HÓA 30
CHỦ ĐỀ 7: SINH THÁI 32
CHỦ ĐỀ 8: SINH HỌC 11 29
Phần bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, quốc gia (Chỉ những em thi HSG thì mới xem phần này) 19