Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia - 2018

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia  - 2018

Giáo viên: Vũ Mai Phương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 650.000đ Đăng ký

Giáo viên: Vũ Mai Phương

Số bài: 587

Hạn sử dụng: 10/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [1849]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 650.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: Cô Vũ Mai Phương
Khóa học bao gồm 9 chuyên đề với 610 bài học bám sát theo chương trình Tiếng Anh 12 giúp học sinh làm quen với chương trình Tiếng Anh trên lớp, đồng thời nắm chắc các kiến thức cơ bản để tham dự các kì thi Học kì cũng như có nền tảng cho kì thi THPT Quốc Gia. Đặc biệt, hệ thống bài tập trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Khóa học sẽ dạy theo tiến trình song song với nội dung hiện tại học sinh đang học trên lớp để đảm bảo nắm chắc kiến thức Ngoài ra, đi kèm với khóa học sẽ là những bài kiểm tra trắc nghiệm và file tài liệu PDF để học sinh có thể tải về máy tính để học.

Mục tiêu khóa học:  
 Giúp học sinh nắm vững kiến thức Tiếng Anh 12, tự tin học tập và đạt điểm số cao trên lớp. 
 Bao gồm cả những kiến thức ngoài chương trình lớp 12 sẽ có trong kì thi THPT QG 2018 

Cấu trúc khóa học: 
 9 Chuyên đề 
 610 Bài giảng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 15
2 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 11
3 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 14
4 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 13
5 Các loại động từ (EV1033)
6 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 12
7 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 11
8 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 10
9 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 15
10 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 9
11 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 14
12 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 8
13 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 7
14 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 13
15 Điền từ vào đoạn văn 5
16 Điền từ vào đoạn văn 4
17 Điền từ vào đoạn văn 3
18 Điền từ vào đoạn văn 2
19 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 12
20 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 10
21 Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 4
22 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 9
23 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 8
24 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 7
25 Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 3
26 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 6
27 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 5
28 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 4
29 Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 2
30 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 6
31 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 3
32 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 5
33 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 2
34 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 4
35 Thi online - Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 1
36 Viết lại câu trắc nghiệm 2
37 Từ đồng nghĩa - trái nghĩa 1
38 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 3
39 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 2
40 Thi online - Viết lại câu trắc nghiệm 1
41 CĐ14 - Các quy tắc chính tả
42 Viết lại câu trắc nghiệm 1
43 Thi online - Chức năng giao tiếp 2 (ET1181)
44 Thi online - Chức năng giao tiếp 1 (ET1180)
45 Luyện tập - Chức năng giao tiếp 3 (ET1179)
46 Luyện tập - Chức năng giao tiếp 2 (ET1178)
47 Luyện tập - Chức năng giao tiếp 1 (ET1177)
48 Chức năng giao tiếp 2
49 CĐ13 - Chức năng giao tiếp
50 Thi online - Liên từ và trạng từ liên kết 3 (ET1176)