Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Vũ Dung

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 650.000đ Đăng ký

Giáo viên: Vũ Dung

Số bài: 43

Hạn sử dụng: 10/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106555]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 650.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Bài 06: Việt Bắc (Phần 1)
2 Bài 27: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài
3 Bài 26: Hạnh phúc của một tang gia - Phần 2
4 Bài 26: Hạnh phúc của một tang gia - Phần 1
5 Bài 25: Chí Phèo - Phần 2
6 Bài 25: Chí Phèo - Phần 1
7 Bài 24: Tác gia Nam Cao
8 Bài 23: Từ ấy
9 Bài 22: Mộ
10 Bài 21: Đây thôn Vĩ Dạ
11 Bài 20: Tràng Giang
12 Bài 19: Vội vàng - Phần 2
13 Bài 19: Vội vàng - Phần 1
14 Bài 18: Chữ người tử tù - Phần 2
15 Bài 18: Chữ người tử tù - Phần 1
16 Bài 17: Hai đứa trẻ - Phần 2
17 Bài 17: Hai đứa trẻ - Phần 1
18 Bài 16: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến CMTT năm 1945
19 Bài 15: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Phần 2
20 Bài 15: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Phần 1
21 Bài 14: Chiếc thuyền ngoài xa - Phần 2
22 Bài 14: Chiếc thuyền ngoài xa - Phần 1
23 Bài 13: Rừng xà nu
24 Bài 12: Vợ nhặt - Phần 2
25 Bài 12: Vợ nhặt - Phần 1
26 Bài 11: Vợ chồng A Phủ - Phần 2
27 Bài 11: Vợ chồng A Phủ - Phần 1
28 Bài 10: Ai đã đặt tên cho dòng sông? - Phần 2
29 Bài 10: Ai đã đặt tên cho dòng sông?- Phần 1
30 Bài 09: Người lái đò Sông Đà - Phần 2
31 Bài 09: Người lái đò Sông Đà - Phần 1
32 Bài 08: Sóng- Phần 2
33 Bài 08: Sóng- Phần 1
34 Bài 07: Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) - Phần 2
35 Bài 07: Đất Nước (Nguyễn Khoa Điềm) - Phần 1
36 Bài 06: Việt Bắc (Phần 2)
37 Bài 05: Tác gia Tố Hữu
38 Bài 04: Tây Tiến (Phần 2)
39 Bài 04: Tây Tiến (Phần 1)
40 Bài 03: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 2)
41 Bài 03: Tuyên ngôn Độc lập (Phần 1)
42 Bài 02: Tác gia Hồ Chí Minh
43 Bài 01: Khái quát văn học Việt Nam từ CMTT năm 1945 đến hết thế kỉ XX