Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia- 2018

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia- 2018

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 650.000đ Đăng ký

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Số bài: 288

Hạn sử dụng: 10/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106521]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 650.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: thầy Ngọc Hà & thầy Quang Anh.
Khóa học bao gồm 6 chuyên đề với 299 bài học bám sát theo chương trình Sinh học 12 giúp học sinh làm quen với chương trình Sinh học trên lớp, đồng thời nắm chắc các kiến thức cơ bản để tham dự các kì thi Học kì cũng như có nền tảng cho kì thi THPT Quốc Gia. Đặc biệt, hệ thống bài tập trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Khóa học sẽ dạy theo tiến trình song song với nội dung hiện tại học sinh đang học trên lớp để đảm bảo nắm chắc kiến thức Ngoài ra, đi kèm với khóa học sẽ là những bài kiểm tra trắc nghiệm và file tài liệu PDF để học sinh có thể tải về máy tính để học.

Mục tiêu khóa học:  
 Giúp học sinh nắm vững kiến thức Sinh học 12, tự tin học tập và đạt điểm số cao trên lớp. 
 Bao gồm cả những kiến thức ngoài chương trình lớp 12 sẽ có trong kì thi THPT QG 2018 

Cấu trúc khóa học: 
 6 Chuyên đề 
 299 Bài giảng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
69
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1
2 Vận chuyển các chất trong cây
3 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
4 Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
5 Cơ chế biểu hiện của gen thành tính trạng và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
6 Cơ chế điều hòa sinh sản
7 Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
8 Cơ chế điều hòa sinh sản
9 Sinh sản hữu tính ở động vật
10 Sinh sản hữu tính ở động vật
11 Sinh sản vô tính ở động vật
12 Sinh sản vô tính ở động vật
13 Sinh sản hữu tính ở thực vật
14 Sinh sản hữu tính ở thực vật
15 Sinh sản vô tính ở thực vật
16 Sinh sản vô tính ở thực vật
17 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
18 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
19 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
20 Sinh trưởng và phát triển ở động vật
21 Sinh trưởng và phát triển ở động vật
22 Phát triển ở thực vật có hoa
23 Phát triển ở thực vật có hoa
24 Hoocmôn thực vật
25 Hoocmôn thực vật
26 Tổng ôn sinh thái học (p1)
27 Sinh trưởng ở thực vật
28 Sinh trưởng ở thực vật
29 Tập tính của động vật (phần 1)
30 Truyền tin qua xináp
31 Truyền tin qua xináp
32 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
33 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
34 Cảm ứng ở động vật (phần 2)
35 Cảm ứng ở động vật (phần 2)
36 Cảm ứng ở động vật (phần 1)
37 Cảm ứng ở động vật (phần 1)
38 Ôn tập
39 Ứng động
40 Ứng động
41 Hướng động
42 Hướng động
43 Cân bằng nội môi
44 Cân bằng nội môi
45 Tuần hoàn máu (phần 2)
46 Tuần hoàn máu (phần 1)
47 Tuần hoàn máu (phần 1)
48 Hô hấp ở động vật
49 Hô hấp ở động vật
50 Tiêu hóa ở động vật (phần 2)