Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 650.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 126

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106404]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 650.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: Cô Phan Điệu- Giảng viên khoa Tiếng Anh- Trường ĐH Hà Nội
Khóa học bao gồm 8 chuyên đề với 458 bài học bám sát theo chương trình Tiếng Anh 12 giúp học sinh làm quen với chương trình Tiếng Anh trên lớp, đồng thời nắm chắc các kiến thức cơ bản để tham dự các kì thi Học kì cũng như có nền tảng cho kì thi THPT Quốc Gia. Đặc biệt, hệ thống bài tập trong khóa học được xây dựng dưới hình thức trắc nghiệm, giúp học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Khóa học sẽ dạy theo tiến trình song song với nội dung hiện tại học sinh đang học trên lớp để đảm bảo nắm chắc kiến thức Ngoài ra, đi kèm với khóa học sẽ là những bài kiểm tra trắc nghiệm và file tài liệu PDF để học sinh có thể tải về máy tính để học.

Mục tiêu khóa học:  
 Giúp học sinh nắm vững kiến thức Tiếng Anh 12, tự tin học tập và đạt điểm số cao trên lớp. 
 Bao gồm cả những kiến thức ngoài chương trình lớp 12 sẽ có trong kì thi THPT QG 2018 

Cấu trúc khóa học: 
 8 Chuyên đề 
 458 Bài giảng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Danh động từ
2 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 1
3 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 2
4 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 3
5 Thi online câu bị động 3
6 Thi online câu bị động 4
7 Mệnh đề quan hệ phần 2
8 Mệnh đề quan hệ phần 3
9 Thi online mệnh đề quan hệ 1
10 Thi online mệnh đề quan hệ 2
11 Thi online mệnh đề quan hệ 3
12 Động từ nguyên mẫu
13 Thi online câu hỏi đuôi 1
14 Thi online câu hỏi đuôi 2
15 Thi online câu hỏi đuôi 3
16 Hình thức nhấn mạnh
17 Thi online thì của động từ 2
18 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 1
19 Thi online hình thức nhấn mạnh 2
20 Trợ động từ DARE (dám, thách) và USED
21 Thi online cách dùng BE, HAVE, DO
22 Thi online câu hỏi đuôi 1
23 Giới từ 2
24 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
25 Thi online động từ nguyên mẫu và danh động từ 1
26 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
27 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
28 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
29 Thi online MUST, HAVE, WILL và SHOULD dùng cho sự suy đoán và giả định
30 Giới từ 2
31 Thi online Trợ động từ DARE (dám, thách) và USED
32 Thi online Đại từ
33 Giới từ 1
34 Thi online Giới từ
35 Động từ 1
36 Thi online động từ
37 Liên từ
38 Thi online Liên từ
39 Giới thiệu
40 Thi Online Quy luật chính tả 1
41 Thi Online Quy luật chính tả 2
42 Thi Online Quy luật chính tả 3
43 Sự diễn tả về số lượng phần 1
44 Sự diễn tả về số lượng phần 2
45 Sự diễn tả về số lượng phần 3
46 Thi online sự diễn tả về số lượng 1
47 Thi online sự diễn tả về số lượng 2
48 Thi online sự diễn tả về số lượng 3
49 Thi online các loại mệnh đề 1
50 Thi online Mạo từ 1
51 Thi online Danh từ
52 Thi online Tính từ
53 Thi online Trạng từ
54 Thi online thì của động từ 3
55 CAN và BE ABLE dùng cho khả năng
56 Thi online mệnh đề quan hệ 4
57 Hiện tại phân từ
58 Quá khứ phân từ
59 Các vấn đề khác liên quan đến phân từ
60 Thi online phân từ 1
61 Thi online phân từ 2
62 Thi online phân từ 3
63 Giả định cách phần 1
64 Giả định cách phần 2
65 Thi online giả định cách 1
66 Thi online giả định cách 2
67 Thi online giả định cách 3
68 Đảo ngữ phần 1
69 Đảo ngữ phần 1
70 Thi online đảo ngữ 1
71 Thi online đảo ngữ 2
72 Thi online đảo ngữ 3
73 So sánh tính từ và trạng từ phần 1
74 So sánh tính từ và trạng từ phần 2
75 So sánh tính từ và trạng từ phần 3
76 Thi online so sánh tính từ và trạng từ 1
77 Thi online so sánh tính từ và trạng từ 2
78 Thi online so sánh tính từ và trạng từ 3
79 Thi online thì của động từ 2
80 Thi online thì của động từ 2
81 Mệnh đề lý do, kết quả, nhượng bộ, so sánh, thời gian
82 Danh mệnh đề
83 Thi online các loại mệnh đề 1
84 Thi online các loại mệnh đề 2
85 Thi online các loại mệnh đề 3
86 Câu hỏi đuôi phần 1
87 Câu hỏi đuôi phần 2
88 Thi online thì của động từ 4
89 Thi online thì của động từ 3
90 Thi online thì của động từ 2
91 Các thì Tương lai
92 Các thì Hoàn thành (HT & QK)
93 Thì Quá Khứ đơn và Quá Khứ Tiếp Diễn (QKĐ & QKTD)
94 Thi online thì của động từ 1
95 Thì Hiện tại đơn và Hiện tại Tiếp Diễn (HTĐ & HTTD)
96 Thi online sự phối hợp các thì
97 Sự phối hợp các thì
98 Thi Online Mệnh đề quan hệ 1
99 Mệnh đề quan hệ 1
100 Thi Online câu điều kiện phần 2
101 Câu điều kiện phần 2
102 Thi Online câu điều kiện phần 1
103 Câu điều kiện phần 1
104 Thi Online câu bị động 2
105 Câu bị động 2
106 Thi Online câu bị động 1
107 Câu bị động 1
108 Thi Online Lời nói gián tiếp phần 3
109 Lời nói gián tiếp phần 3
110 Thi Online Lời nói gián tiếp phần 1+2
111 Lời nói gián tiếp phần 2
112 Lời nói gián tiếp phần 1
113 Đại từ 2
114 Đại từ 1
115 Tính từ 4
116 Trạng từ 4
117 Trạng từ 3
118 Trạng từ 2
119 Trạng từ 1
120 Tính từ 3
121 Tính từ 2
122 Tính từ 1
123 Danh từ 2
124 Danh từ 1
125 Mạo từ 2
126 Mạo từ 1