Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

400.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Quang Anh & Ngọc Hà

Số bài: 205

Hạn sử dụng: 25/06/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [15178]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 500.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 

Giáo viên: thầy Ngọc Hà & thầy Quang Anh

Khóa học Pro S môn Toán là khóa Luyện thi - một phần rất quan trọng trong toàn bộ chương trình Pro SAT. 
Học sinh đăng kí toàn bộ chương trình Pro SAT cần hoạn thiện khóa này trước khi bắt đầu chương trình Pro A và Pro T.
Đặc biêt, năm 2019 nội dung thi THPT Quốc Gia bao gồm cả chương trình lớp 10, 11 và 12 nên khóa Pro S 2019 sẽ có nội dung kiến thức học tập khó hơn các năm trước.

Trong khóa học Pro S bao gồm 3 nội dung kiến thức lớn: 
● Toàn bộ kiến thức của chương trình Toán lớp 12 
● Ôn tập kiến thức lớp 11 
● Ôn tập kiến thức lớp 10 
Đi kèm với khóa học sẽ là những bài kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm và File tài liệu PDF để học sinh có thể tải về máy tính để học.  

Kết quả đạt được: 
● Nắm chắc toàn bộ nội dung kiến thức lớp 10, 11 và 12, đủ kiến thức để tham dự kì thi THPT Quốc Gia  
● Làm quen với hình thức thi trắc nghiệm, chuẩn bị tốt tâm lí cho kì thi THPT Quốc Gia 

Đối tượng: 
● Học sinh lớp 12 muốn ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc Gia 
● Học sinh lớp 11 đã hoàn thành nội dung kiến thức lớp 11, muốn ôn luyện sớm để chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc Gia. Đề cương khóa học:

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Cơ chế biểu hiện của gen thành tính trạng và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
2 Tổng ôn sinh thái học (p1)
3 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
4 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
5 Sự phát sinh loài người
6 Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
7 Thi Online - Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
8 Ôn tập học kì 1 (Bài số 2)
9 Hệ sinh thái
10 Hệ sinh thái
11 Diễn thế sinh thái
12 Diễn thế sinh thái
13 Ôn tập học kì 1 (Bài số 1)
14 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
15 Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
16 Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
17 Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
18 Các đặc trưng cơ bản của quần thể
19 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
20 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (Phần 1)
21 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (Phần 2)
22 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
23 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
24 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
25 Sự phát sinh loài người
26 THI ONLINE - Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
27 Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
28 Nguồn gốc sự sống
29 Nguồn gốc sự sống
30 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
31 Quá trình hình thành loài
32 Quá trình hình thành loài (Phần 1)
33 Quá trình hình thành loài (Phần 2)
34 Loài
35 Loài
36 Quá trình hình thành quần thể thích nghi
37 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
38 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 2)
39 Quá trình hình thành quần thể thích nghi
40 THI ONLINE - Cơ chế phát sinh giao tử và thụ tinh
41 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 2)
42 Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
43 Các bằng chứng tiến hoá
44 Các bằng chứng tiến hoá
45 Di truyền học người và di truyền y học
46 Ôn tập di truyền học
47 Bảo vệ vốn gen loài người
48 Bảo vệ vốn gen loài người
49 Ôn tập về di truyền học (Phần 1)
50 Bài tập di truyền học người Nâng cao (phần 1)