Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro S- Tổng ôn Ngữ pháp Tiếng Anh

ID: 101962

Tác giả: Trang Anh

Số Trang: 606

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 189.000 VNĐ

Mua sách


Có rất nhiều bạn đã và đang chật vật với việc học ngữ pháp Tiếng Anh. Các bạn thấy ngữ pháp Tiếng Anh quá rộng, khó học, khó nhớ. Có bạn thì lại rất thạo ngữ pháp nhưng khi làm bài thi về phần ngữ pháp lại làm không tốt. Có bạn rất giỏi ngữ pháp nhưng khi vận dụng vào thực tiễn, đặc biệt trong văn viết thì lại khá lúng túng. Có bạn thì hiểu ngữ pháp chưa sâu nên không biết dùng hoặc dùng không đúng.

Xem bản đọc thử tại đây!

Xem cách kích hoạt sách và tra mã ID tại đây!


Xem tiếp

Thì động từ 38
Sự phối thì 7
Sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ 6
Danh động từ và động từ nguyên mẫu 18
Thức giả định 7
Ôn tập 1 3
Câu bị động 9
Câu điều kiện 14
Động từ khuyết thiếu 7
Câu tường thuật 8
Câu hỏi đuôi 5
Ôn tập 2 1
Các loại mệnh đề 16
Mệnh đề quan hệ 5
Mạo từ 8
Giới từ 6
Liên từ 11
Cụm động từ 17
Đảo ngữ 8
Các cấp so sánh 9
Trật tự tính từ 5
Cấu tạo từ 7
Từ chỉ số lượng 15
Phát âm 8
Trọng âm 11
Cụm từ cố định 5
Thành ngữ 5
Luyện tập - Tình huống giao tiếp 2
Luyện tập - Cấu tạo từ 2
Kết hợp câu 3
Luyện tập - Câu đồng nghĩa 4
Luyện tập - Sửa lỗi sai 7
Luyện tập - Cấu trúc tổng hợp 11