Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 01/10/2021

Học phí: 1.000.000 550.000 VNĐ

Đăng ký


Khóa học Pro S Lịch sử là một phần rất quan trọng trong chương trình Pro SAT Lịch sử – giải pháp toàn diện cho các em tham gia luyện thi kỳ thi THPT Quốc gia 2020. 

Xem tiếp

Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 11 19
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 11 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 12 41
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1919 – 1930) 14
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1930 – 1945) 18
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1945 – 1954) 16
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1954 – 1975) 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1975 – 2020) 4
Phương pháp, ôn luyện và dạy học hiệu quả 16
Bài mới phát hành
1.Vận dụng công thức "5W – 2 How" khi ôn luyện
2.Sử dụng "Sơ đồ tư duy" kết hợp với "từ khóa" cốt lõi
3.Sơ đồ tư duy khi học về thời kì chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
4.Vận dụng các dạng "công thức" thường gặp khi ôn luyện môn Lịch sử
5.“Công thức” khi học về nguyên nhân thắng lợi lịch sử Việt Nam (1930 – 1975)
6.“Công thức” khi học về ý nghĩa thắng lợi của các sự kiện lịch sử trọng đại
7.Phân biệt khái niệm, thuật ngữ cốt lõi liên quan đến lịch sử Việt Nam
8.Phân biệt cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng
9.Phân biệt tính chất của các phong trào cách mạng và sách lược cách mạng
10.Phân biệt các khái niệm, thuật ngữ cốt lõi thời kì 1945 – 1975
11.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 1)
12.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 2)
13.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 1)
14.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 2)
15.Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử phần 1
16.Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử phần 2
17.Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 1)
18.Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 1)
19.Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 2)
20.Thi online - Những sự kiện lớn của thế giới (thế kỉ XIX – 1945) tác động đến Việt Nam (phần 2)