Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 100

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [512576]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P1)
2 Luyện đề số 33
3 Luyện đề số 32
4 Luyện đề số 31
5 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P2)
6 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P1)
7 Luyện đề số 30
8 Luyện đề số 29
9 Luyện đề số 28
10 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P2)
11 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P1)
12 Luyện đề số 27
13 Luyện đề số 26
14 Luyện đề số 25
15 Sóng – Xuân Quỳnh (P2)
16 Sóng – Xuân Quỳnh (P1)
17 Luyện đề số 24
18 Luyện đề số 23
19 Luyện đề số 22
20 Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm (P2)
21 Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm (P1)
22 Luyện đề số 21
23 Luyện đề số 20
24 Luyện đề số 19
25 Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi (P2)
26 Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi (P1)
27 Luyện đề số 18
28 Luyện đề số 17
29 Luyện đề số 16
30 Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (P2)
31 Rừng xà nu – Nguyễn Trung Thành (P1)
32 Luyện đề số 15
33 Luyện đề số 14
34 Luyện đề số 13
35 Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân (P2)
36 Luyện đề số 12
37 Người lái đò sông Đà - Nguyễn Tuân (P1)
38 Luyện đề số 11
39 Luyện đề số 10
40 Việt Bắc – Tố Hữu (P2)
41 Việt Bắc – Tố Hữu (P1)
42 Luyện đề số 9
43 Luyện đề số 8
44 Luyện đề số 7
45 Tây Tiến – Quang Dũng (P2)
46 Tây Tiến – Quang Dũng (P1)
47 Luyện đề số 6
48 Luyện đề số 5
49 Luyện đề số 4
50 Vợ nhặt – Kim Lân (P2)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P2) 24/09
2 Luyện đề số 34 25/09
3 Luyện đề số 35 26/09
4 Luyện đề số 36 27/09
5 Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ (P1) 29/09
6 Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ (P2) 01/10
7 Luyện đề số 37 02/10
8 Luyện đề số 38 03/10
9 Luyện đề số 39 04/10
10 Phong cách ngôn ngữ khoa học 06/10
KHÓA HỌC KHÁC

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Nguyễn Tiến Lượng

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyễn Tiến Lượng

Phương pháp học và ôn luyện môn Văn học

Nguyễn Tiến Lượng