Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 102

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [512576]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Luyện đề số 50: Đề tổng hợp
2 Luyện đề số 49: Đề tổng hợp
3 Luyện đề số 47: Đề tổng hợp
4 Luyện đề số 48: Đề tổng hợp
5 Luyện đề số 46
6 Luyện đề số 45
7 Luyện đề số 44
8 Luyện đề số 43
9 Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
10 Nghị luận về 1 tác phẩm, 1 đoạn trích văn xuôi
11 Diễn đạt trong văn nghị luận
12 Quá trình văn học và phong cách văn học
13 Nhân vật giao tiếp
14 Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
15 Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận
16 Luyện tập vận dụng các thao tác lập luận
17 Luyện đề số 42
18 Luyện đề số 41
19 Luyện đề số 40
20 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
21 Phong cách ngôn ngữ khoa học
22 Luyện đề số 39
23 Luyện đề số 38
24 Luyện đề số 37
25 Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ (P2)
26 Hồn Trương Ba, da hàng thịt – Lưu Quang Vũ (P1)
27 Luyện đề số 36
28 Luyện đề số 35
29 Luyện đề số 34
30 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P2)
31 Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu (P1)
32 Luyện đề số 33
33 Luyện đề số 32
34 Luyện đề số 31
35 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P2)
36 Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng Phủ Ngọc Tường (P1)
37 Luyện đề số 30
38 Luyện đề số 29
39 Luyện đề số 28
40 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P2)
41 Đàn ghi ta của Lor – ca -Thanh Thảo (P1)
42 Luyện đề số 27
43 Luyện đề số 26
44 Luyện đề số 25
45 Sóng – Xuân Quỳnh (P2)
46 Sóng – Xuân Quỳnh (P1)
47 Luyện đề số 24
48 Luyện đề số 23
49 Luyện đề số 22
50 Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng) – Nguyễn Khoa Điềm (P2)