Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 169

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 999.999 400.000 VNĐ

Đăng ký

Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 11 19
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 11 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 12 40
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1919 – 1930) 14
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1930 – 1945) 18
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1945 – 1954) 16
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1954 – 1975) 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1975 – 2020) 4
Phương pháp, ôn luyện và dạy học hiệu quả 16
Bài mới phát hành
1.Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử phần 2
2.Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử phần 1
3.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 2)
4.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 1)
5.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 2)
6.Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 1)
7.Phân biệt các khái niệm, thuật ngữ cốt lõi thời kì 1945 – 1975
8.Phân biệt tính chất của các phong trào cách mạng và sách lược cách mạng
9.Phân biệt cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng
10.Phân biệt khái niệm, thuật ngữ cốt lõi liên quan đến lịch sử Việt Nam
11.“Công thức” khi học về ý nghĩa thắng lợi của các sự kiện lịch sử trọng đại
12.“Công thức” khi học về nguyên nhân thắng lợi lịch sử Việt Nam (1930 – 1975)
13.Vận dụng các dạng "công thức" thường gặp khi ôn luyện môn Lịch sử
14.Sơ đồ tư duy khi học về thời kì chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
15.Sử dụng "Sơ đồ tư duy" kết hợp với "từ khóa" cốt lõi
16.Vận dụng công thức "5W – 2 How" khi ôn luyện
17.Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới (phần 1)
18.Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới (phần 1)
19.Thi online - Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
20.Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh