Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2022

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 2

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 1.000.000 VNĐ

Đăng ký

Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 11 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 11 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 12 41
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1919 – 1930) 14
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1930 – 1945) 18
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1945 – 1954) 16
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1954 – 1975) 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1975 – 2020) 4
Phương pháp, ôn luyện và dạy học hiệu quả 16

Phản hồi từ học sinh