Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro S: Luyện thi Đại học môn Sinh học 2023

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 182

Hạn sử dụng: 30/07/2023

CHỦ ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN, BIẾN DỊ 34
CHỦ ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN 44
CHỦ ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ 8
CHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG 6
CHỦ ĐỀ 5: DI TRUYỀN NGƯỜI 10
Phần bồi dưỡng HSG cấp tỉnh, quốc gia (Chỉ những em thi HSG thì mới xem phần này) 19
CHỦ ĐỀ 6: TIẾN HÓA 20
CHỦ ĐỀ 7: SINH THÁI 29
CHỦ ĐỀ 8: SINH HỌC 11 12