Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro S: Luyện thi Đại học môn Lịch sử 2023

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 11 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 11 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử thế giới lớp 12 41
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1919 – 1930) 14
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1930 – 1945) 18
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1945 – 1954) 16
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1954 – 1975) 21
Kiến thức trọng tâm - Lịch sử Việt Nam lớp 12 (Thời kì 1975 – 2020) 4
Phương pháp, ôn luyện và dạy học hiệu quả 16
Bài mới phát hành
1.Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 2
2.Thi online - Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 1
3.Chủ động chuẩn bị và kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) phần 1
4.Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) (phần 2)
5.Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) - Phần 2
6.Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) (phần 1)
7.Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp bắt buộc bùng nổ (19 – 12 – 1946) - Phần 1
8.Thi online - Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
9.Việt Nam giải quyết mối quan hệ với Pháp và Trung Hoa Dân quốc (1945 – 1946)
10.Thi online - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (9/1945 – 12/1946)
11.Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền mới (9/1945 – 12/1946)
12.Thi online - Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
13.Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945: Quá trình, kết quả, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm
14.Thi online - Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
15.Nghệ thuật chớp thời cơ giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám 1945
16.Thi online - Cuộc tập dượt đấu tranh cuối cùng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
17.Cuộc tập dượt đấu tranh cuối cùng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
18.Thi Online - Sự chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng
19.Sự chuẩn bị về lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng
20.Thi online - So sánh chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa (1939 – 1945)