Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 82

Hạn sử dụng: 01/10/2021


Tham gia khóa “NÂNG CAO” này, các em sẽ:
1. Xác định được những mạch kiến thức của lớp 11 và 12 (lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam) có trong cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia 2021.

Xem tiếp

Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021 82
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
2.Bật mí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
3.Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
4.Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
5.Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới
6.Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới
7.Thi online - Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
8.Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
9.Thi Online - So sánh các vấn đề của Lịch sử Việt Nam 1930 - 1975
10.So sánh các vấn đề của Lịch sử Việt Nam 1930 - 1975
11.Thi Online - So sánh các chiến dịch trong chống Pháp và chống Mĩ
12.So sánh các chiến dịch trong chống Pháp và chống Mĩ
13.Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 2. Những điểm tương đồng và khác biệt (về kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính sách đối ngoại)
14.Thi online - Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 1. Sự phát triển kinh tế, khoa học-kĩ thuật và chính sách đối ngoại
15.Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 1. Sự phát triển kinh tế, khoa học-kĩ thuật và chính sách đối ngoại
16.Thi online - Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản (1945 – 2000). Phần 2. Những điểm tương đồng và khác biệt (về kinh tế, khoa học – kĩ thuật và chính sách đối ngoại)
17.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 1. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)
18.Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 1. Quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1921 – 1930)
19.Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh
20.Thi online - Những vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam (1930 – 1945). Phần 2. So sánh Cương lĩnh chính trị và Luận cương của Đảng và ba cuộc tập dượt đấu tranh