Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 01/10/2021


Tham gia khóa “NÂNG CAO” này, các em sẽ:
1. Xác định được những mạch kiến thức của lớp 11 và 12 (lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam) có trong cấu trúc của đề thi THPT Quốc gia 2021.

Xem tiếp

Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021 96
Bài mới phát hành
1.Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
2.Bật mí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
3.Thi online - Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
4.Bật mí bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
5.Thi online - Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới
6.Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới
7.Thi online - Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
8.Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
9.Thi Online - So sánh các vấn đề của Lịch sử Việt Nam 1930 - 1975
10.So sánh các vấn đề của Lịch sử Việt Nam 1930 - 1975
11.Thi Online - So sánh các chiến dịch trong chống Pháp và chống Mĩ
12.So sánh các chiến dịch trong chống Pháp và chống Mĩ
13.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973) phần 2
14.Thi online - Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973)
15.Ôn tập về vai trò miền Bắc và các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miễn Nam (1954 - 1975)
16.Thi Online - Ôn tập về vai trò miền Bắc và các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miễn Nam (1954 - 1975)
17.So sánh các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1954 - 1975)
18.Thi Online - So sánh các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1954 - 1975)
19.Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)
20.Thi online - Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)