Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 23

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [512579]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khóa ProT môn Ngữ Văn
2 Đặc điểm thơ Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975
3 Đặc điểm văn xuôi Việt Nam (Truyện và Kí) giai đoạn 1945 - 1975
4 Văn chính luận Hồ Chí Minh
5 Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng
6 Tố Hữu – phong cách thơ trữ tình chính trị
7 Thể loại tùy bút 25/11/2020
8 Nguyễn Khoa Điềm và thể loại trường ca 27/11/2020
9 Nữ sĩ Xuân Quỳnh – tiếng thơ của tình yêu mãnh liệt 28/11/2020
10 Đàn ghita của Lorca và thơ tượng trưng – siêu thực 29/11/2020
11 Mấy vấn đề về Vợ chồng A Phủ 30/11/2020
12 Đặc điểm sáng tác của Kim Lân 04/12/2020
13 Nguyễn Minh Châu – người mở đường tinh anh và tài năng 11/12/2020
14 Khuynh hướng sử thi trong văn học Việt Nam 18/12/2020
15 Cảm hứng về đất nước trong văn học 25/12/2020
16 Giá trị hiện thực trong văn học 01/01/2021
17 Giá trị nhân đạo trong văn học 08/01/2021
18 Tiếp nhận văn học và giá trị văn học 15/01/2021
19 Một số vấn đề về quá trình văn học 20/01/2021
20 Đọc hiểu một số tác phẩm văn học Việt Nam sau năm 1975. 25/01/2021
21 Văn học Việt Nam sau 1975 30/01/2021
22 Phong cách một số nhà thơ Việt Nam hiện đại 03/02/2021
23 Phong cách một số nhà văn Việt Nam hiện đại 10/02/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Bích Phượng Moon

facebook.com/bichphuongmoon06

0981374884

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thể loại tùy bút 25/11
2 Nguyễn Khoa Điềm và thể loại trường ca 27/11
3 Nữ sĩ Xuân Quỳnh – tiếng thơ của tình yêu mãnh liệt 28/11
4 Đàn ghita của Lorca và thơ tượng trưng – siêu thực 29/11
5 Mấy vấn đề về Vợ chồng A Phủ 30/11
6 Đặc điểm sáng tác của Kim Lân 04/12
7 Nguyễn Minh Châu – người mở đường tinh anh và tài năng 11/12
8 Khuynh hướng sử thi trong văn học Việt Nam 18/12
9 Cảm hứng về đất nước trong văn học 25/12
10 Giá trị hiện thực trong văn học 01/01
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2021

Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Phương pháp học và ôn luyện môn Văn học

Thầy Nguyễn Tiến Lượng