Pro T: Nâng cao kiến thức các chủ đề ôn luyện thi THPT Quốc Gia 2021

Giáo viên: Thầy Nguyễn Tiến Lượng

Số bài: 29

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

PRO T: NÂNG CAO KIẾN THỨC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2021 29
Bài mới phát hành
1.Đặc điểm thơ Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 20/05/2021
2.Đặc điểm văn xuôi Việt Nam (Truyện và Kí) giai đoạn 1945 - 1975 20/05/2021
3.Văn chính luận Hồ Chí Minh 20/05/2021
4.Cảm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng trong bài thơ Tây Tiến - Quang Dũng 20/05/2021
5.Tố Hữu – phong cách thơ trữ tình chính trị 20/05/2021
6.Phong cách thơ Xuân Quỳnh 20/05/2021
7.Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn của Kim Lân 20/05/2021
8.Giá trị nhân đạo của tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa 20/05/2021
9.Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn trong văn học Việt Nam 1945 - 1975 20/05/2021
10.Hình tượng đất nước trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh