Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 87

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [4968]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Bài toán tích phân đặc biệt ( Phần 2 )
2 GIỚI THIỆU Khóa Tổng ôn Toán 2018 - Pro T
3 Rèn luyện câu hỏi mức 8-9-10 (Phần 1)
4 Rèn luyện câu hỏi mức 8-9-10 (Phần 2)
5 Rèn luyện câu hỏi mức 8-9-10 (Phần 3)
6 Đồ thị ĐẠO HÀM (P2)
7 Đồ thị ĐẠO HÀM (P3)
8 Tính đồng biến, nghịch biến của Hàm số
9 Trắc nghiệm : Tính đồng biến, nghịch biến của Hàm số
10 Các vấn đề về cực trị của hàm số (Phần 1)
11 Trắc nghiệm : Các vấn đề về cực trị của hàm số (Phần 1)
12 Các vấn đề về cực trị của hàm số (Phần 2)
13 Trắc nghiệm : Các vấn đề về cực trị của hàm số (Phần 2)
14 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Hàm số
15 Trắc nghiệm : Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của Hàm số
16 Tiệm cận của đồ thị hàm số
17 Trắc nghiệm : Tiệm cận của đồ thị hàm số
18 Nhận diện đồ thị hàm số
19 Trắc nghiệm : Nhận diện đồ thị hàm số
20 Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 1)
21 Trắc nghiệm : Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 1)
22 Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 2)
23 Trắc nghiệm : Bài toán tương giao của hai đồ thị hàm số (Phần 2)
24 Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
25 Trắc nghiệm : Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
26 Công thức Mũ và Logarith
27 Trắc nghiệm : Công thức Mũ và Logarith
28 Hàm số Lũy thừa, Mũ, Logarith
29 Trắc nghiệm : Hàm số Lũy thừa, Mũ, Logarith
30 Phương trình Mũ
31 Trắc nghiệm : Phương trình Mũ
32 Phương trình Logarith
33 Trắc nghiệm : Phương trình Logarith
34 Bất phương trình Mũ
35 Trắc nghiệm : Bất phương trình Mũ
36 Bất phương trình Logarith
37 Trắc nghiệm : Bất phương trình Logarith
38 Công thức Nguyên hàm và Tích phân cơ bản
39 Trắc nghiệm : Công thức Nguyên hàm và Tích phân cơ bản
40 Phương pháp sử dụng "Vi phân"
41 Trắc nghiệm : Phương pháp sử dụng "Vi phân"
42 Phương pháp đổi biến số
43 Trắc nghiệm : Phương pháp đổi biến số
44 Phương pháp từng phần
45 Trắc nghiệm : Phương pháp từng phần
46 Nguyên hàm và Tích phân hàm hữu tỉ
47 Trắc nghiệm : Nguyên hàm và Tích phân hàm hữu tỉ
48 Nguyên hàm và Tích phân hàm Lượng giác
49 Trắc nghiệm : Nguyên hàm và Tích phân hàm Lượng giác
50 Trắc nghiệm : Tổng ôn về Nguyên hàm Tích phân
51 Ứng dụng của Tích phân (Phần 1)
52 Trắc nghiệm : Ứng dụng của Tích phân (Phần 1)
53 Ứng dụng của Tích phân (Phần 2)
54 Trắc nghiệm : Ứng dụng của Tích phân (Phần 2)
55 Bài toán chuyển động có liên quan đến Tích phân
56 Trắc nghiệm : Tổng hợp về Ứng dụng của Tích phân
57 Các phép toán về Số phức
58 Trắc nghiệm : Các phép toán về Số phức
59 Bài toán về điểm biểu diễn và Quỹ tích phức
60 Trắc nghiệm : Bài toán về điểm biểu diễn và Quỹ tích phức
61 Phương trình Phức
62 Trắc nghiệm : Phương trình Phức
63 Trắc nghiệm : Kiểm tra số Phức
64 Khối đa diện
65 Trắc nghiệm : Khối Đa Diện
66 Tính góc giữa hai đường thẳng
67 Trắc nghiệm : Tính góc giữa hai đường thẳng
68 Trắc nghiệm : Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
69 Tính góc giữa hai mặt phẳng
70 Trắc nghiệm : Tính góc giữa hai mặt phẳng
71 Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 1)
72 Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (Phần 2)
73 Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
74 Trắc nghiệm : Tính k/c từ điểm đến mặt phẳng (Phần 1)
75 Trắc nghiệm : Tính k/c từ điểm đến mặt phẳng (Phần 2)
76 Trắc nghiệm : Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
77 Mặt cầu, Hình cầu, Khối cầu
78 Trắc nghiệm : Mặt cầu, Hình cầu, Khối cầu
79 Khối Trụ và Khối Nón
80 Trắc nghiệm : Khối Trụ và Khối Nón
81 Giải nhanh Giới hạn dãy và hàm
82 Đồ thị ĐẠO HÀM (P1)
83 Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
84 Giải nhanh Min Max Số phức (Phần 1)
85 Giải nhanh Cực trị góc Oxyz
86 Bài toán tích phân đặc biệt ( Phần 1 )