Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 53

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [5304]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: thầy Nguyễn Anh Tuấn 
Khóa học bao gồm 42 bài học và bài kiểm tra trực tuyến, là chương trình cuối cùng trong toàn bộ khóa học Pro SAT. Sau khi học sinh đã trải qua giai đoạn học kiến thức mới của lớp 12 và luyện đề, thì đây là phần tổng hợp lại những kiến thức trọng tâm nhất.

Mục tiêu khóa học:  
 Giúp học sinh ôn tập lại những kiến thức trọng tâm trước khi bước vào kì thi THPT QG
 Tập trung luyện tập những phần kiến thức sẽ có trong đề thi THPT QG 2018

Cấu trúc khóa học: 
 42 Bài giảng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Đặc biệt: Tổng hợp, nâng cao về hóa vô cơ – phần 2
2 Đặc biệt: Tổng hợp, nâng cao về hóa vô cơ – phần 2
3 Đặc biệt: Tổng hợp, nâng cao về hóa vô cơ – phần 2
4 Lý thuyết trọng tâm về Cacbon và hợp chất
5 Lý thuyết trọng tâm về phân bón hóa học
6 Lý thuyết trọng tâm về Photpho và hợp chất
7 Lý thuyết trọng tâm về nitơ và hợp chất
8 Đặc biệt: Tổng hợp, nâng cao về hóa vô cơ – phần 2
9 Đặc biệt: Tổng hợp, nâng cao về hóa vô cơ – phần 2
10 GIỚI THIỆU Khóa Tổng ôn Hóa 2018 - Pro T
11 Lý thuyết trọng tâm về Cacbon và hợp chất
12 Tổng ôn hóa hữu cơ lớp 12
13 Trọng tâm lý thuyết hóa vô cơ 12 – đề nâng cao
14 Trọng tâm lý thuyết hóa vô cơ 12 – đề cơ bản
15 Tổng ôn lý thuyết hóa hữu cơ lớp 12
16 Tổng ôn bài tập – dẫn xuất chứa oxi (lớp 11)
17 Tổng ôn lý thuyết – dẫn xuất chứa oxi (lớp 11)
18 Đặc biệt: Tổng hợp, nâng cao về hóa vô cơ – phần 1
19 Tổng ôn luyện thi QG môn Hóa học (live 03)
20 Tổng ôn môn hóa học – phần hóa vô cơ (live 02)
21 10 phút ôn luyện lí thuyết lí thuyết hóa hữu cơ 11
22 Tổng ôn về kim loại (live 01)
23 Tổng ôn về ancol – phenol
24 Tổng ôn hóa hữu cơ 11
25 Tổng ôn về Polime và vật liệu Polime
26 Một số vấn đề trọng tâm về hợp chất của kim loại
27 Đặc biệt: bài toán nâng cao về PEPTIT – phần 2
28 Bài toán tổng hợp hệ: CO₂ + dung dịch bazơ_muối cacbonat + bazơ, axit
29 Đặc biệt: bài toán nâng cao về PEPTIT – phần 1
30 Đặc biệt: các bài toán trọng điểm có đồ thị trong Hóa vô cơ 12
31 Một số vấn đề nâng cao về bài toán kim loại phản ứng với dung dịch axit - muối
32 Bài toán về muối amoni hữu cơ dạng CxHyNzOt
33 Các dạng toán trọng điểm về hợp chất hữu cơ chứa Nitơ (phần 2)
34 Phương pháp giải bài tập nhiệt luyện – nhiệt nhôm
35 Đặc biệt: phương pháp giải bài tập điện phân nâng cao
36 Các dạng toán trọng điểm về hợp chất hữu cơ chứa Nitơ (phần 1)
37 Lý thuyết trọng tâm về hợp chất hữu cơ chứa Nitơ
38 Điện phân và các dạng bài tập về điện phân
39 Lý thuyết trọng tâm về đại cương kim loại (phần 2)
40 Bài tập tổng ôn về hợp chất cacbohiđrat
41 Lý thuyết trọng tâm về hợp chất cacbohiđrat
42 Lý thuyết trọng tâm về đại cương kim loại (phần 1)
43 Các dạng bài tập tổng ôn về este – lipit (phần 3)
44 Các dạng bài tập tổng ôn về este – lipit (phần 2)
45 Các dạng bài tập tổng ôn về este – lipit (phần 1)