Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia - 2018

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 55

Hạn sử dụng: 01/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [5331]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Tổng quan: 
Giáo viên: Lại Đắc Hợp
Khóa học bao gồm 60 bài học và bài kiểm tra trực tuyến, là chương trình cuối cùng trong toàn bộ khóa học Pro SAT. Sau khi học sinh đã trải qua giai đoạn học kiến thức mới của lớp 12 và luyện đề, thì đây là phần tổng hợp lại những kiến thức trọng tâm nhất.

Mục tiêu khóa học:  
 Giúp học sinh ôn tập lại những kiến thức trọng tâm trước khi bước vào kì thi THPT QG
 Tập trung luyện tập những phần kiến thức sẽ có trong đề thi THPT QG 2018

Cấu trúc khóa học: 
 60 Bài giảng

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Đại cương dao động điều hòa
2 Thi online - Đại cương dao động điều hòa
3 Bài toán thời gian trong dao động điều hòa – P1
4 Thi online - Bài toán thời gian trong dao động điều hòa – P1
5 Bài toán thời gian trong dao động điều hòa - P2
6 Thi online - Bài toán thời gian trong dao động điều hòa – P2
7 Bài toán thời gian trong dao động điều hòa - P3
8 Thi online - Bài toán thời gian trong dao động điều hòa - P3
9 Con lắc lò xo
10 Thi online - Con lắc lò xo
11 Con lắc lò xo - P2
12 Thi online - Con lắc lò xo - P2
13 Con lắc đơn
14 Thi online - Con lắc đơn
15 Tổng hợp dao động
16 Thi online - Tổng hợp dao động
17 Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức.
18 Thi online - Dao động tắt dần, duy trì, cưỡng bức.
19 Sóng cơ học và quá trình truyền sóng
20 Thi online - Sóng cơ học và quá trình truyền sóng
21 Giao thoa ánh sáng
22 Thi online - Giao thoa sóng
23 Sóng dừng
24 Thi online - Sóng dừng
25 Sóng âm
26 Thi online - Sóng âm
27 Đại Cương điện xoay chiều
28 Thi online - Đại Cương điện xoay chiều
29 Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
30 Thi online - Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
31 Mạch RLC mắc nối tiếp - Hiện tượng cộng hưởng điện
32 Thi online - Mạch RLC mắc nối tiếp - Hiện tượng cộng hưởng điện
33 Giản đồ vectơ
34 Thi online - Giản đồ vectơ
35 Sử dụng phương pháp số phức giải bài toán điện xoay chiều
36 Thi online - Sử dụng phương pháp số phức giải bài toán điện xoay chiều
37 R biến thiên
38 Thi online - R biến thiên
39 L, C biến thiên
40 Thi online - L, C biến thiên
41 Tần số biến thiên
42 Thi Online - Tần số biến thiên
43 Máy biến áp, truyền tải điện năng
44 Thi online - Máy biến áp, truyền tải điện năng
45 Máy phát điện - Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
46 Thi online - Máy phát điện - Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
47 Dao động và sóng điện từ
48 Thi online- Dao động và sóng điện từ
49 Sóng ánh sáng
50 Thi online - Sóng ánh sáng
51 Lượng tử ánh sáng
52 Thi online - Lượng tử ánh sáng
53 Hạt nhân nguyên tử
54 Thi online - Hạt nhân nguyên tử
55 Xử lý số liệu thí nghiệm