Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 06/09/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106498]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Giáo viên: thầy Phan Khắc Nghệ - Tiến sĩ Sinh học - Phó hiệu trưởng trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. 

Từ năm 2008, thầy được Hội đồng Chuyên môn Bộ GD&ĐT mời tham gia nhóm chuyên viên, các nhà khoa học viết sách tham khảo môn Sinh học cho học sinh THPT. Và năm 2010, Thầy đã là chủ biên các bộ sách, tài liệu tham khảo do nhiều nhà xuất bản có uy tín phát hành với hơn 20 đầu sách đã xuất bản như: Phương pháp giải nhanh các dạng bài tập Sinh học; Phương pháp giải toán xác suất sinh học;...

Nội dung khóa học: 

Khóa học Pro T là khóa học cuối cùng trong chương trình Pro SAT – giải pháp toàn diện cho các em tham gia luyện thi kỳ thi THPT QG 2019. 

Đây là khóa học gồm các video bài giảng và đề thi online giúp các em hệ thống và ôn tập lại toàn bộ những kiến thức trọng tâm nhất, chắc chắn sẽ xuất hiện trong bài thi THPT QG 2019 môn Sinh học.

Mục tiêu khóa học: 

Rà soát lại một lần nữa những phần kiến thức trọng tâm nhất, chắc chắn sẽ xuất hiện trong bài thi THPT QG 2019 môn Sinh học, giúp học sinh biết mình còn đang hổng, đang yếu phần kiến thức nào để kịp thời bổ sung trước khi chính thức bước vào kỳ thi THPT QG 2019.

Đối tượng khóa học:

- Học sinh lớp 12 đang chuẩn bị tham gia kỳ thi THPT QG 2019, đặc biệt là các em biết đến Moon.vn muộn, không có đủ thời gian học từ đầu toàn bộ kiến thức trong khóa học Pro S môn Sinh học.
- Học sinh ôn thi lại, ôn thi liên thông

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 THI ONLINE: Trao đổi nước
2 Trao đổi khoáng
3 THI ONLINE: Trao đổi khoáng
4 Quang hợp
5 THI ONLINE: Quang hợp
6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng
7 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng
8 Hô hấp ở thực vật
9 THI ONLINE: Hô hấp ở TV
10 Tiêu hóa
11 THI ONLINE: Tiêu hóa
12 Hô hấp ở động vật
13 THI ONLINE: Hô hấp ở động vật
14 Tuần hoàn (Phần 1)
15 THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 1)
16 Tuần hoàn (Phần 2)
17 THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 2)
18 Cân bằng nội môi
19 THI ONLINE: Cân bằng nội môi
20 Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa
21 THI ONLINE: Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa
22 Nhân tố tiến hóa
23 THI ONLINE: Nhân tố tiến hóa
24 Loài và hình thành loài
25 THI ONLINE: Loài và hình thành loài
26 Phát sinh và phát triển sự sống
27 HI ONLINE: Phát sinh và phát triển sự sống
28 Môi trường và nhân tố sinh thái
29 THI ONLINE: Môi trường và nhân tố sinh thái
30 Quần thể sinh vật (phần 1)
31 THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 1)
32 Quần thể sinh vật (phần 2)
33 THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 2)
34 Quần xã sinh vật
35 THI ONLINE: Quần xã sinh vật
36 Cấu trúc của HST và sinh quyển
37 THI ONLINE: Cấu trúc của HST và sinh quyển
38 Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST
39 THI ONLINE: Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST
40 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1)
41 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1)
42 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2)
43 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2)
44 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3)
45 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3)
46 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1)
47 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1)
48 Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2)
49 THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2)
50 Quy luật di truyền (phần 1)
51 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 1)
52 Quy luật di truyền (phần 2)
53 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
54 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)
55 Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
56 THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 2)
57 Di truyền quần thể
58 Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)
59 Ôn tập về đột biến NST (phần 1)
60 THI ONLINE: Di truyền quần thể
61 Ứng dụng di truyền vào chọn giống
62 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1)
63 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 1)
64 Ôn tập về đột biến NST (phần 2)
65 THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2)
66 Một số lỗi thường gặp ở các câu lý thuyết vận dụng cao
67 Bài tập về giao tử (phần 1)
68 Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 2)
69 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 1)
70 Bài tập về giao tử (phần 2)
71 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 2)
72 Bài tập về giao tử (phần 3)
73 Thi online - Bài tập về giao tử (phần 3)
74 Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình
75 Thi online - Bài tập về số loại kiểu gen, số loại kiểu hình
76 Bài tập về tần số hoán vị
77 Thi online - Bài tập về tần số hoán vị
78 Bài tập về số phép lai
79 Thi online - Bài tập về số phép lai
80 Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1)
81 Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1)
82 Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2)
83 Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2)
84 Bài tập về xác suất
85 Thi online - Bài tập về xác suất
86 Bài tập tổng hợp (P1)
87 Thi online - Bài tập tổng hợp (P1)
88 Bài tập tổng hợp (P2)
89 Thi online - Bài tập tổng hợp (P2)
90 Các lỗi thường hay nhầm lẫn
91 Thi online - Các lỗi thường hay nhầm lẫn
92 Bài tập về di truyền quần thể - P1
93 Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P1
94 Bài tập về di truyền quần thể - P2
95 Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P2
96 Bài tập về phả hệ
97 Thi online - Bài tập về phả hệ
98 Trao đổi nước