Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc Gia 2020 môn Vật lý

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 400.000đ Đăng ký

ID: [106455]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P1)
2 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P1)
3 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P2)
4 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P2)
5 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P3)
6 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P3)
7 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P4)
8 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P4)
9 Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P5)
10 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Dao động (P5)
11 Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P1)
12 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P1)
13 Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P2)
14 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P2)
15 Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P3)
16 Trắc nghiệm : Tổng ôn Lý thuyết Sóng cơ (P3)
17 Tổng ôn Lý thuyết Điện xoay chiều (P1)
18 Tổng ôn Lý thuyết Điện xoay chiều (P1)
19 Tổng ôn Lý thuyết Điện xoay chiều (P3)
20 Tổng ôn Lý thuyết mạch LC
21 Tổng ôn Lý thuyết sóng ánh sáng (P1)
22 Tổng ôn Lý thuyết sóng ánh sáng (P2)
23 Tổng ôn lý thuyết Lượng tử ánh sáng
24 Tổng ôn Lý thuyết hạt nhân (P1)
25 Tổng ôn Lý thuyết hạt nhân (P2)