IELTS (TARGET 3.5 - 5.0) - Reading Skills

IELTS (TARGET 3.5 - 5.0) - Reading Skills

Giáo viên: Cô Hồng Hạnh

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Hồng Hạnh

Số bài: 31

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106552]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Introduction
2 Travel
3 Đề 1 - Travel
4 Đề 2 - Travel
5 Education
6 Đề 1 - Education
7 Đề 2 - Education
8 Personal Life
9 Đề 1 - Personal Life
10 Đề 2 - Personal Life
11 Job
12 Đề 1 - Jobs
13 Đề 2 - Jobs
14 Health
15 Đề 1 - Health
16 Đề 2 - Health
17 Sport
18 Đề 1 - Sport
19 Đề 2 - Sport
20 Entertaiment
21 Đề 1 - Entertaiment
22 Đề 2 - Entertaiment
23 Natural World
24 Đề 1 - Natural World
25 Đề 2 - Natural World
26 Tourism
27 Đề 1 - Tourism
28 Đề 2 - Tourism
29 Food and Cooking
30 Đề 1 - Food and Cooking
31 Đề 2 - Food and Cooking