Tự học hình không gian - 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 666000

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 99.000 VNĐ

mua
CHUYÊN ĐỀ 1: GÓC GIỮA CẠNH BÊN, MẶT BÊN VỚI ĐÁY 3
CHUYÊN ĐỀ 2: THỂ TÍCH KHỐI CHÓP PHẦN 1 3
CHUYÊN ĐỀ 3: THỂ TÍCH CHÓP ĐỀU VÀ CHÓP ĐẶC BIỆT 4
CHUYÊN ĐỀ 4: KHOẢNG CÁCH TỪ CHÂN ĐƯỜNG CAO ĐẾN MẶT BÊN 2
CHUYÊN ĐỀ 5: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM BẤT KỲ ĐẾN MẶT BÊN 6
CHUYÊN ĐỀ 6: KHOẢNG CÁCH HAI ĐƯỜNG CHÉO NHAU PHẦN 1 4
CHUYÊN ĐỀ 7: KHOẢNG CÁCH HAI ĐƯỜNG CHÉO NHAU PHẦN 2 2
CHUYÊN ĐỀ 8: GÓC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 2
CHUYÊN ĐỀ 9: GÓC GIỮA HAI MẶT PHẲNG 2
CHUYÊN ĐỀ 10: GÓC GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG 2
CHUYÊN ĐỀ 11: LĂNG TRỤ ĐỨNG 3
CHUYÊN ĐỀ 12: LĂNG TRỤ XIÊN 2
CHUYÊN ĐỀ 13: HÌNH HỘP, HÌNH LẬP PHƯƠNG 3
CHUYÊN ĐỀ 14: TÍNH BÁN KÍNH MẶT CẦU PHẦN 1 3
CHUYÊN ĐỀ 15: TÍNH BÁN KÍNH MẶT CẦU PHẦN 2 2
CHUYÊN ĐỀ 16: TÍNH BÁN KÍNH MẶT CẦU PHẦN 3 2
CHUYÊN ĐỀ 17: TÍNH BÁN KÍNH MẶT CẦU PHẦN 4 3
CHUYÊN ĐỀ 18: KHỐI CẦU PHẦN 5 2
CHUYÊN ĐỀ 19: KHỐI TRỤ PHẦN 1 2
CHUYÊN ĐỀ 20: KHỐI TRỤ PHẦN 2 4
CHUYÊN 21: KHỐI NÓN PHẦN 1 2
CHUYÊN ĐỀ 22: KHỐI NÓN PHẦN 2 4
CHUYÊN ĐỀ 23: TRỤ NÓN CẦU TỔNG HỢP 4
CHUYÊN ĐỀ 24: TỶ SỐ THỂ TÍCH PHẦN 1 2
CHUYÊN ĐỀ 25: TỶ SỐ THỂ TÍCH PHẦN 2 2
CHUYÊN ĐỀ 26: TỶ SỐ THỂ TÍCH PHẦN 3 2
CHUYÊN ĐỀ 27: TỶ SỐ THỂ TÍCH PHẦN 4 2
CHUYÊN ĐỀ 28: BÀI TOÁN MIN-MAX HÌNH KHÔNG GIAN PHẦN 1 3
CHUYÊN ĐỀ 29: BÀI TOÁN MIN MAX HÌNH KHÔNG GIAN PHẦN 2 2
CHUYÊN ĐỀ 30: BÀI TOÁN MIN MAX HÌNH KHÔNG GIAN PHẦN 3 2
CHUYÊN ĐỀ 31: ỨNG DỤNG HÌNH KHÔNG GIAN VÀO BÀI TOÁN THỰC TẾ 2
CHUYÊN ĐỀ 32: LÝ THUYẾT KHỐI ĐA DIỆN 3
Bài mới phát hành
1.Công thức 1-c-k-h tính khoảng cách hai đường chéo nhau (đề số 2) 21/05/2021
2.Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 2 20/05/2021
3.Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 2 20/05/2021
4.Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách) 20/05/2021
5.Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách) 20/05/2021
6.Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng sử dụng khoảng cách) 20/05/2021
7.Góc giữa hai mặt phẳng (kỹ năng sử dụng khoảng cách) 20/05/2021
8.Góc giữa hai đường thẳng 20/05/2021
9.Góc giữa hai đường thẳng 20/05/2021
10.Khối lăng trụ đứng 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh