Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập
Tự học hình không gian - 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 666000

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 119.000 VNĐ

Mua sách
Chuyên đề 1: Góc giữa cạnh bên, mặt bên với đáy 3
Chuyên đề 2: Thể tích khối chóp phần 1 3
Chuyên đề 3: Thể tích chóp đều và chóp đặc biệt 4
Chuyên đề 4: Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên 2
Chuyên đề 5: Khoảng cách từ điểm bất kỳ đến mặt bên 6
Chuyên đề 6: Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 1 4
Chuyên đề 7: Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 2 2
Chuyên đề 8: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 2
Chuyên đề 9: Góc giữa hai mặt phẳng 2
Chuyên đề 10: Góc giữa hai đường thẳng 2
Chuyên đề 11: Lăng trụ đứng 3
Chuyên đề 12: Lăng trụ xiên 2
Chuyên đề 13: Hình hộp, hình lập phương 3
Chuyên đề 14: Tính bán kính mặt cầu phần 1 3
Chuyên đề 15: Tính bán kính mặt cầu phần 2 2
Chuyên đề 16: Tính bán kính mặt cầu phần 3 2
Chuyên đề 17: Tính bán kính mặt cầu phần 4 3
Chuyên đề 18: Khối cầu phần 5 2
Chuyên đề 19: Khối trụ phần 1 2
Chuyên đề 20: Khối trụ phần 2 4
Chuyên 21: Khối nón phần 1 2
Chuyên đề 22: Khối nón phần 2 4
Chuyên đề 23: Trụ nón cầu tổng hợp 4
Chuyên đề 24: Tỷ số thể tích phần 1 2
Chuyên đề 25: Tỷ số thể tích phần 2 2
Chuyên đề 26: Tỷ số thể tích phần 3 2
Chuyên đề 27: Tỷ số thể tích phần 4 2
Chuyên đề 28: Bài toán min-max hình không gian phần 1 3
Chuyên đề 29: Bài toán min max hình không gian phần 2 2
Chuyên đề 30: Bài toán min max hình không gian phần 3 2
Chuyên đề 31: Ứng dụng hình không gian vào bài toán thực tế 2
Chuyên đề 32: Lý thuyết khối đa diện 3