Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học hình không gian - 2021

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 666000

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 400

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách

Chuyên đề 1: Góc giữa cạnh bên, mặt bên với đáy 3
Chuyên đề 2: Thể tích khối chóp phần 1 3
Chuyên đề 3: Thể tích chóp đều và chóp đặc biệt 4
Chuyên đề 4: Khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên 2
Chuyên đề 5: Khoảng cách từ điểm bất kỳ đến mặt bên 6
Chuyên đề 6: Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 1 4
Chuyên đề 7: Khoảng cách hai đường chéo nhau phần 2 2
Chuyên đề 8: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 2
Chuyên đề 9: Góc giữa hai mặt phẳng 2
Chuyên đề 10: Góc giữa hai đường thẳng 2
Chuyên đề 11: Lăng trụ đứng 3
Chuyên đề 12: Lăng trụ xiên 2
Chuyên đề 13: Hình hộp, hình lập phương 3
Chuyên đề 14: Tính bán kính mặt cầu phần 1 3
Chuyên đề 15: Tính bán kính mặt cầu phần 2 2
Chuyên đề 16: Tính bán kính mặt cầu phần 3 2
Chuyên đề 17: Tính bán kính mặt cầu phần 4 3
Chuyên đề 18: Khối cầu phần 5 2
Chuyên đề 19: Khối trụ phần 1 2
Chuyên đề 20: Khối trụ phần 2 4
Chuyên 21: Khối nón phần 1 2
Chuyên đề 22: Khối nón phần 2 4
Chuyên đề 23: Trụ nón cầu tổng hợp 4
Chuyên đề 24: Tỷ số thể tích phần 1 2
Chuyên đề 25: Tỷ số thể tích phần 2 2
Chuyên đề 26: Tỷ số thể tích phần 3 2
Chuyên đề 27: Tỷ số thể tích phần 4 2
Chuyên đề 28: Bài toán min-max hình không gian phần 1 3
Chuyên đề 29: Bài toán min max hình không gian phần 2 2
Chuyên đề 30: Bài toán min max hình không gian phần 3 2
Chuyên đề 31: Ứng dụng hình không gian vào bài toán thực tế 2
Chuyên đề 32: Lý thuyết khối đa diện 3