Sach ID: Sóng Ánh sáng, Lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử....

Sach ID: Sóng Ánh sáng, Lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử....

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Lại Đắc Hợp

Số bài: 40

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [68134]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 100.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Mắt và các dụng cụ quang học
2 Khúc xạ ánh sáng
3 Cám ứng điện từ
4 Từ trường
5 Dòng điện trong các môi trường
6 Dòng điện không đổi - P2
7 Dòng điện không đổi - P1
8 Điện tích điện trường
9 Bài tập cơ bản định luật phóng xạ
10 Bài tập nâng cao định luật phóng xạ
11 Bài tập hiện tượng quang điện ngoài
12 Lý thuyết hiện tượng quang điện ngoài
13 Giao thoa ánh sáng trắng
14 Giao thoa ba ánh sáng đơn sắc
15 Giao thoa hai ánh sáng đơn sắc
16 Bài tập phóng xạ liên quan các định luật bảo toàn
17 Lỹ thuyết mẫu nguyên tử Bo
18 Bài tập cư bản mẫu nguyên tử Bo
19 Bài tập nâng cao mẫu nguyên tử Bo
20 Lý thuyết phản ứng hạt nhân
21 Bài tập cơ bản phản ứng hạt nhân
22 Bài tập nâng cao - phản ứng hạt nhân
23 2.b Giao thoa ánh sáng đơn sắc thay đổi các yếu tố hệ vân
24 2.a Giao thoa ánh sáng đơn sắc
25 Lý thuyết giao thoa ánh sáng
26 Lý thuyết phóng xạ
27 Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch
28 Độ hụt khối, năng lượng liên kết
29 Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
30 Laze và ứng dụng