Tuyển chọn 3600 bài tập Khảo sát Hàm số và Ứng dụng

Tuyển chọn 3600 bài tập Khảo sát Hàm số và Ứng dụng

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

79.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 82

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 79.000 đ

Đăng ký

ID: [29269]

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Giá: 79.000đ 200.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Hàm số và ứng dụng


Nội dung cuốn sách ID Luyện thi môn Toán này viết về chương I – Khảo sát hàm số và ứng dụng trong sách giáo khoa Giải tích 12 với khoảng 3600 bài toán trắc nghiệm điển hình cố gắng bao quát tất cả các dạng toán tính đến thời điểm hiện tại (2019), được sưu tầm, trích dẫn và từ tất cả các khóa học chính thức của hệ thống giáo dục Moon.vn, các sách tham khảo tự luận trước đây, 29 năm đề thi chính thức tốt nghiệp, đại học (1990 – 2019), 10 năm đề thi thử đại học trên toàn quốc (2009 – 2019)...


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 II. 3. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt thỏa mãn độ dài, diện tích, đa giác (áp dụng Vi – et)
2 II.1. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)
3 II.2. Phương pháp đồ thị (biện luận dựa vào bảng biến thiên)
4 II.3. Bài toán cấp số cộng, cấp số nhân
5 II.1. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng
6 II.2. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn điều kiện cho trước (áp dụng Vi – et)
7 III. Hàm hợp và đồ thị
8 II.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất hàm số chứa tham số
9 VIII. Đồ thị và đồ thị đạo hàm
10 VII. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm hợp
11 I.5. Hàm lượng giác
12 I.4. Hàm chứa dấu trị tuyệt đối
13 I.3. Hàm số căn thức
14 I.2.Hàm số phân thức
15 VI. 2. Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ
16 I.1.Hàm số đa thức
17 VI. 1. Sử dụng phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
18 IV.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận
19 V. Tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức
20 IV.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có
21 III.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận
22 IV. 3. Sử dụng phương pháp giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
23 III.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có
24 IV. 2. Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất
25 II.2. Phương trình xử lý bằng phương pháp đặt ẩn, phụ, hàm số
26 II.1. Phương trình vô tỷ cơ bản
27 I.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận
28 I.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có
29 IV. 1. Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất.
30 III. Tính đơn điệu của hàm số trùng phương chứa tham số