Tuyển chọn 3000 bài tập Khảo sát Hàm số và Ứng dụng

Tuyển chọn 3000 bài tập Khảo sát Hàm số và Ứng dụng

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

95.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 82

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 95.000 đ

Đăng ký

ID: [29269]

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Giá: 95.000đ 200.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Hàm số và ứng dụng


Nội dung cuốn sách ID Luyện thi môn Toán này viết về chương I – Khảo sát hàm số và ứng dụng trong sách giáo khoa Giải tích 12 với khoảng 3000 bài toán trắc nghiệm điển hình cố gắng bao quát tất cả các dạng toán tính đến thời điểm hiện tại (2019), được sưu tầm, trích dẫn và từ tất cả các khóa học chính thức của hệ thống giáo dục Moon.vn, các sách tham khảo tự luận trước đây, 29 năm đề thi chính thức tốt nghiệp, đại học (1990 – 2019), 10 năm đề thi thử đại học trên toàn quốc (2009 – 2019)...


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 II. 3. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt thỏa mãn độ dài, diện tích, đa giác (áp dụng Vi – et)
2 II.1. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)
3 II.2. Phương pháp đồ thị (biện luận dựa vào bảng biến thiên)
4 II.3. Bài toán cấp số cộng, cấp số nhân
5 II.1. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng
6 II.2. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn điều kiện cho trước (áp dụng Vi – et)
7 II. 2g. Bài toán liên quan đến yếu tố bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp
8 II. 2f. Bài toán liên quan đến yếu tố trọng tâm, trực tâm tam giác
9 II. 2e. Bài toán liên quan đến yếu tố góc, hoành độ, tung độ
10 I.2.Bài toán chứa tham số
11 II. 2d. Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác nhọn
12 II. 2c. Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác vuông
13 II. 2b. Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác đều
14 II. 2a. Bài toán liên quan đến yếu tố diện tích
15 I.1.Bài toán không chứa tham số
16 II. 1. Biện luận số điểm cực trị của hàm số
17 I. Cực trị của hàm số trùng phương (không chứa tham số)
18 IV.Nhận diện đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối và hàm số khác
19 II. 4. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị
20 III.Nhận diện đồ thị hàm số phân thức
21 II. 3. Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn điều kiện K.
22 II.Nhận diện đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương
23 II. 2. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại hai điểm x1, x2 thỏa mãn điều kiện K.
24 II. 1. Tìm m để hàm số đạt cực trị (CĐ,CT) tại một điểm
25 I.Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3
26 I. Cực trị hàm số đa thức bậc ba (không chứa tham số)
27 III. Hàm hợp và đồ thị
28 II.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất hàm số chứa tham số
29 VIII. Đồ thị và đồ thị đạo hàm
30 VII. Tính đồng biến, nghịch biến của hàm hợp
31 I.5. Hàm lượng giác
32 I.4. Hàm chứa dấu trị tuyệt đối
33 I.3. Hàm số căn thức
34 I.2.Hàm số phân thức
35 VI. 2. Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ
36 I.1.Hàm số đa thức
37 VI. 1. Sử dụng phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
38 IV.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận
39 V. Tính đơn điệu của hàm số chứa căn thức
40 IV.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có
41 III.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận
42 IV. 3. Sử dụng phương pháp giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
43 III.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có
44 IV. 2. Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất
45 II.2. Phương trình xử lý bằng phương pháp đặt ẩn, phụ, hàm số
46 II.1. Phương trình vô tỷ cơ bản
47 I.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận
48 I.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có
49 IV. 1. Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất.
50 III. Tính đơn điệu của hàm số trùng phương chứa tham số