Tuyển chọn 2000 bài Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử

Tuyển chọn 2000 bài Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

79.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 41

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 79.000 đ

Đăng ký

ID: [1010]

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Nguyễn Thị Lương

Giá: 79.000đ 200.000đ

Mua sách

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử- Tập 3


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài tập tán sắc ánh sáng
2 Lý thuyết tán sắc ánh sáng
3 Ôn tập kiến thức khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần
4 Dạng 2. Mắt và các dụng cụ quang học
5 Dạng 1. Khúc xạ ánh sáng
6 Dạng 2. Cảm ứng điện từ
7 Dạng 1. Từ trường
8 Dạng 3. Dòng điện trong các môi trường
9 Dạng 2b: Dòng điện không đổi – phần 2
10 Dạng 2a: Dòng điện không đổi - phần 1
11 Dạng 1. Điện tích – điện trường
12 Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch
13 Dạng 4: Bài tập nâng cao định luật phóng xạ
14 Dạng 3: Bài tập cơ bản định luật phóng xạ
15 Dạng 2: Bài tập phóng xạ liên quan các định luật bảo toàn
16 Dạng 1: Lý thuyết phóng xạ
17 Dạng 3: Bài tập nâng cao - phản ứng hạt nhân
18 Dạng 2: Bài tập cơ bản phản ứng hạt nhân
19 Dạng 1: Lý thuyết phản ứng hạt nhân
20 Dạng 2: Độ hụt khối, năng lượng liên kết
21 Dạng 1: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử
22 Dạng 2: Laze và ứng dụng
23 Dạng 1: Hiện tượng phát quang
24 Dạng 3: Bài tập nâng cao mẫu nguyên tử Bo
25 Dạng 2: Bài tập cơ bản mẫu nguyên tử Bo
26 Dạng 1: Lý thuyết mẫu nguyên tử Bo
27 Dạng 3: Bài tập hiện tượng quang điện ngoài
28 Dạng 2: Lý thuyết hiện tượng quang điện ngoài
29 Dạng 1: Hiện tượng quang điện trong
30 Thuyết lượng tử ánh sáng
31 Dạng 2: Thang sóng điện từ
32 Dạng 1: Các loại tia
33 Dạng 2: Các loại quang phổ
34 Dạng 1: Cấu tạo máy quang phổ
35 Dạng 5: Giao thoa ánh sáng trắng
36 Dạng 4: Giao thoa ba ánh sáng đơn sắc
37 Dạng 3: Giao thoa hai ánh sáng đơn sắc
38 Dạng 2b: Giao thoa ánh sáng đơn sắc thay đổi các yếu tố hệ vân
39 Dạng 2a: Giao thoa ánh sáng đơn sắc
40 Dạng 1: Lý thuyết giao thoa ánh sáng