Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển chọn 2000 bài Sóng ánh sáng, Lượng tử ánh sáng và hạt nhân nguyên tử

ID: 1010

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 246

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách


Xem tiếp

Chương I. Chủ đề 1 - Tán sắc ánh sáng 3
Chương I. Chủ đề 2 - Giao thoa ánh sáng 6
Chương I. Chủ đề 3 - Quang phổ 2
Chương I. Chủ đề 4 - Các loại tia và thang sóng điện từ 2
Chương II. Chủ đề 1. Thuyết lượng tử ánh sáng 1
Chương II. Chủ đề 2. Hiện tượng quang điện 3
Chương II. Chủ đề 3. Mẫu nguyên tử Bo 3
Chương II. Chủ đề 4. Hiện tượng phát quang – laze 2
Chương III. Chủ đề 1. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 2
Chương III. Chủ đề 2. Phản ứng hạt nhân 3
Chương III. Chủ đề 3. Phóng xạ 4
Chương III. Chủ đề 4. Phản ứng nhiệt hạch, phân hạch 1
Chương IV. Chủ đề 1. Ôn tập lý 11 – Điện học 4
Chương IV. Chủ đề 2. Ôn tập lý 11 – Điện từ học 2
Chương IV. Chủ đề 3. Ôn tập lý 11 – Quang học 2