Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tiếng Anh cho người bắt đầu

Giáo viên: Cô Trang Anh

ID: 200000

Tác giả: Cô Trang Anh & Cô Minh Trang

Số Trang: 460

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 150.000 139.000 VNĐ

Mua sách


Hầu hết người bắt đầu học Tiếng anh đều gặp khó khăn trong việc xác định nội dung và phương pháp học tập hiệu quả. Câu hỏi được đặt ra là:
❓ Nên bắt đầu học từ đâu?
❓ Nên học những nội dung gì?
❓ Nên học phần gì trước phần gì sau?

Xem tiếp

Unit 1 - Cấu trúc câu trong TA 5
Unit 2 - Danh từ & Đại từ 14
Unit 3 - Mạo Từ 11
Unit 4 - Lượng từ 5
Unit 5 - Thì hiện tại đơn giản 11
unit 6 - Thì hiện tại tiếp diễn 7
Unit 7 - Thì Hiện tại hoàn thành 7
Unit 8 - Thì Quá khứ đơn 7
Unit 9 - Thì Quá khứ tiếp diễn 9
Unit 10 - Thì quá khứ hoàn thành 9
Unit 11 - Thì Tương lai đơn 7
Unit 12 - Tương lai gần 9
Unit 13 - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 9
Unit 14 - Trật tự của Tính từ 7
Unit 15 - Giới từ 7
Unit 16 - Danh động từ và động từ nguyên mẫu 9
Unit 17 - Cấu tạo từ 9
Unit 18 - Liên từ 13
Unit 19 - Động từ khuyết thiếu 7
Unit 20 - Câu Tường Thuật 8
Unit 21 - Câu tường thuật P2 7
Unit 22 - Câu Bị động 9
Unit 23 - Câu điều kiện 7
Unit 24- Mệnh đề quan hệ 9
Unit 25 - So sánh 9
Unit 26 - So sánh kép 7
Unit 27 - Giả định thức 7
Unit 28 - Một số cấu trúc thường gặp trong giao tiếp 1
Unit 29 - Những tình huống giao tiếp thường gặp và cách đáp lại 1
Unit 30 - Thành ngữ, tục ngữ thường gặp 1