Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tiếng Anh cho người bắt đầu

Giáo viên: Cô Trang Anh

ID: 200000

Tác giả: Cô Trang Anh & Cô Minh Trang

Số Trang: 460

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 150.000 VNĐ

Mua sách


Hầu hết người bắt đầu học Tiếng anh đều gặp khó khăn trong việc xác định nội dung và phương pháp học tập hiệu quả. Câu hỏi được đặt ra là:
❓ Nên bắt đầu học từ đâu?
❓ Nên học những nội dung gì?
❓ Nên học phần gì trước phần gì sau?

Xem tiếp

Unit 1 - Cấu trúc câu trong TA 11
Unit 2 - Danh từ & Đại từ 32
Unit 3 - Mạo Từ 22
Unit 4 - Lượng từ 14
Unit 5 - Thì hiện tại đơn giản 25
unit 6 - Thì hiện tại tiếp diễn 17
Unit 7 - Thì Hiện tại hoàn thành 18
Unit 8 - Thì Quá khứ đơn 17
Unit 9 - Thì Quá khứ tiếp diễn 20
Unit 10 - Thì quá khứ hoàn thành 20
Unit 11 - Thì Tương lai đơn 17
Unit 12 - Tương lai gần 19
Unit 13 - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ 20
Unit 14 - Trật tự của Tính từ 17
Unit 15 - Giới từ 15
Unit 16 - Danh động từ và động từ nguyên mẫu 16
Unit 17 - Cấu tạo từ 18
Unit 18 - Liên từ 25
Unit 19 - Động từ khuyết thiếu 16
Unit 20 - Câu Tường Thuật 17
Unit 21 - Câu tường thuật P2 15
Unit 22 - Câu Bị động 20
Unit 23 - Câu điều kiện 15
Unit 24- Mệnh đề quan hệ 18
Unit 25 - So sánh 18
Unit 26 - So sánh kép 15
Unit 27 - Giả định thức 16
Unit 28 - Một số cấu trúc thường gặp trong giao tiếp 2
Unit 29 - Những tình huống giao tiếp thường gặp và cách đáp lại 3
Unit 30 - Thành ngữ, tục ngữ thường gặp 3