Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Sinh học lớp 10 khóa 2022 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 83

Hạn sử dụng: 29/07/2022

Học phí: 800.000 400.000 VNĐ

Đăng ký

Giới thiệu chung về thế giới sống 5
Thành phần hóa học của tế bào 14
Cấu trúc tế bào 14
Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào 11
Phân bào 13
Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật 7
Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật 10
Virut và bệnh truyền nhiễm 10