Sinh học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Sinh học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516144]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Phát triển ở thực vật có hoa
2 THI ONLINE: Hooc môn thực vật
3 Hooc môn thực vật
4 THI ONLINE: Sinh trưởng ở thực vật
5 Sinh trưởng ở thực vật
6 THI ONLINE: Thực hành, ôn tập và kiểm tra
7 Thực hành, ôn tập và kiểm tra
8 THI ONLINE: Tập tính ở động vật (phần 2)
9 Tập tính ở động vật (phần 2)
10 THI ONLINE: Tập tính ở động vật (phần 1)
11 Tập tính ở động vật (phần 1)
12 Bồi dưỡng HSG về cảm ứng ở động vật
13 THI ONLINE: Truyền tin qua xináp
14 Truyền tin qua xináp
15 THI ONLINE: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
16 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
17 THI ONLINE: Điện thể nghỉ
18 Điện thể nghỉ
19 THI ONLINE: Cảm ứng ở động vật (phần 2)
20 Cảm ứng ở động vật (phần 2)
21 THI ONLINE: Cảm ứng ở động vật (phần 1)
22 Cảm ứng ở động vật (phần 1)
23 Các thí nghiệm về cảm ứng ở thực vật (HSG)
24 THI ONLINE: Hướng động và ứng động
25 Hướng động và ứng động
26 THI ONLINE: Đề kiểm tra
27 Thực hành và ôn tập
28 THI ONLINE: Cân bằng nội môi
29 Cân bằng nội môi
30 Bồi dưỡng HSG về hệ tuần hoàn
31 THI ONLINE: Tuần hoàn máu (phần 2)
32 Tuần hoàn máu (phần 2)
33 THI ONLINE: Tuần hoàn máu (phần 1)
34 Tuần hoàn máu (phần 1)
35 Sự tiến hóa thích nghi về phương thức hô hấp (HSG)
36 THI ONLINE: Các hình thức hô hấp ở động vật
37 Các hình thức hô hấp ở động vật
38 Sự tiến hóa của động vật về phương thức tiêu hóa (HSG)
39 THI ONLINE: Tiêu hóa ở các nhóm động vật
40 Tiêu hóa ở các nhóm động vật
41 THI ONLINE: Các hình thức tiêu hóa ở động vật
42 Các hình thức tiêu hóa ở động vật
43 THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra
44 Ôn tập và kiểm tra
45 Giới thiệu về trao đổi chất ở động vật
46 Bản chất của hô hấp thực vật (HSG)
47 THI ONLINE: Hô hấp ở thực vật
48 Hô hấp ở thực vật
49 THI ONLINE: Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
50 Bản chất pha sáng, pha tối của quang hợp (HSG)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 THI ONLINE: Phát triển ở thực vật có hoa 25/11
2 Bồi dưỡng HSG về sinh trưởng, phát triển ở thực vật 27/11
3 Sinh trưởng và phát triển ở động vật 30/11
4 THI ONLINE: Sinh trưởng và phát triển ở động vật 01/12
5 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 1) 03/12
6 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 1) 04/12
7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 2) 06/12
8 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của động vật (Phần 2) 07/12
9 Ôn tập và kiểm tra 10/12
10 THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra 11/12
KHÓA HỌC KHÁC