Sinh học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Sinh học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516144]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Tiêu hóa ở các nhóm động vật
2 THI ONLINE: Các hình thức tiêu hóa ở động vật
3 Các hình thức tiêu hóa ở động vật
4 THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra
5 Ôn tập và kiểm tra
6 Giới thiệu về trao đổi chất ở động vật
7 Bản chất của hô hấp thực vật (HSG)
8 THI ONLINE: Hô hấp ở thực vật
9 Hô hấp ở thực vật
10 THI ONLINE: Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
11 Bản chất pha sáng, pha tối của quang hợp (HSG)
12 THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
13 Quang hợp quyết định năng suất cây trồng
14 Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
15 THI ONLINE: Tính hai pha của quang hợp
16 THI ONLINE: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
17 Tính hai pha của quang hợp
18 THI ONLINE: Giới thiệu chung về quang hợp
19 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
20 Giới thiệu chung về quang hợp
21 THI ONLINE: Ôn tập và kiểm tra
22 THI ONLINE: Thực hành thoát hơi nước ở lá
23 Sự thích nghi của thực vật với trao đổi nước, trao đổi khoáng (HSG)
24 Thực hành
25 THI ONLINE: Dinh dưỡng Nito ở thực vật (Phần 2)
26 Dinh dưỡng Nito ở thực vật (Phần 2)
27 THI ONLINE: Trao đổi nitơ
28 Trao đổi nitơ (Phần 1)
29 Giới thiệu chung về khóa sinh học 11
30 THI ONLINE: Vai trò của nguyên tố khoáng
31 Vai trò của nguyên tố khoáng
32 THI ONLINE: Thoát nước
33 Thoát nước
34 THI ONLINE: Vận chuyển nước
35 Vận chuyển nước
36 Hút nước
37 Hút nước
38 Khái quát sinh học 11
39 THI ONLINE: Ôn tập về vi sinh vật
40 Ôn tập về vi sinh vật
41 Ôn tập về sinh học tế bào
42 Ôn tập về sinh học tế bào
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 THI ONLINE: Tiêu hóa ở các nhóm động vật 19/09
2 Sự tiến hóa của động vật về phương thức tiêu hóa (HSG) 21/09
3 Các hình thức hô hấp ở động vật 24/09
4 THI ONLINE: Các hình thức hô hấp ở động vật 25/09
5 Sự tiến hóa thích nghi về phương thức hô hấp (HSG) 27/09
6 Tuần hoàn máu (phần 1) 30/09
7 THI ONLINE: Tuần hoàn máu (phần 1) 01/10
8 Tuần hoàn máu (phần 2) 04/10
9 THI ONLINE: Tuần hoàn máu (phần 2) 05/10
10 Bồi dưỡng HSG về hệ tuần hoàn 07/10
KHÓA HỌC KHÁC