Số phức
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Bài toán liên quan đến giá trị lớn nhất, nhỏ nhất phần 2 08/12
2 Phương trình phức phần 2 08/12
3 Bài toán tìm số phức thỏa mãn yêu cầu cho trước phần 2 08/12
4 Các phép tính cơ bản về số phức phần 2 08/12
KHÓA HỌC KHÁC