Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử- Tập 3

Sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, hạt nhân nguyên tử- Tập 3

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 30

Hạn sử dụng: 11/01/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [319406]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 100.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Ôn tập kiến thức khúc xạ ánh sáng, phản xạ toàn phần
2 Lý thuyết tán sắc ánh sáng
3 Bài tập tán sắc ánh sáng
4 Giao thoa ánh sáng đơn sắc
5 Giao thoa ánh sáng 2, 3 thành phần
6 Giao thoa ánh sáng trắng
7 Quang phổ
8 Các loại tia
9 Hiện tượng quang điện ngoài - Thuyết lượng tử ánh sáng
10 Các dạng bài tập hiện tượng quang điện ngoài
11 Hiện tượng quang điện trong
12 Lý thuyết mẫu nguyên tử Bo
13 Bài tập mẫu nguyên tử Bo
14 Hiện tượng phát quang - Laze
15 Cấu tạo hạt nhân nguyên tử - Độ hụt khối - Năng lượng liên kết
16 Phản ứng hạt nhân - P1
17 Phản ứng hạt nhân - P2
18 Phóng xạ
19 Phản ứng phân hạch - nhiệt hạch
20 Ôn tập lý 11: Điện tích - điện trường
21 Ôn tập lý 11: Dòng điện không đổi - P1
22 Ôn tập lý 11: Dòng điện không đổi - P2
23 Ôn tập lý 11: Dòng điện trong các môi trường
24 Ôn tập lý 11: Từ trường
25 Ôn tập lý 11: Cảm ứng điện từ
26 Ôn tập lý 11: Khúc xạ ánh sáng
27 Ôn tập lý 11: Mắt và các dụng cụ quang học- P1
28 Ôn tập lý 11: Mắt và các dụng cụ quang học- P2