Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 7

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 531

Hạn sử dụng: 30/07/2022

Học phí: 678.000 VNĐ

Đăng ký


NHÓM CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP 7

1. Nội dung và hình thức học

Mỗi tuần học 1-2 chuyên đề trong số 25 chuyên đề ngữ pháp.

Mỗi bạn vào nhóm sẽ được nhận một cuốn sách ID, trong cuốn sách đã có ghi rõ bài tập của từng ngày. Các bạn nộp bài theo ngày ghi trong sách.

Mỗi tuần học từ 1-3 buổi livestream (Tháng 6, 7 học live lúc 6h sáng, từ tháng 8 trở đi học live 21h tối chủ nhật)

Xem tiếp

Tài liệu khóa học 20
KHÓA CẤU TRÚC 107
KHÓA CẤU TRÚC (Tiếp) 118
Tổng hợp Live 11
Bài tập tuần 1 17
Bài tập tuần 2 14
Bài tập tuần 3 14
Bài tập tuần 4 16
Bài tập tuần 5 12
Bài tập tuần 6 14
Bài tập tuần 7 14
Bài tập tuần 8 16
Bài tập tuần 9 15
Bài tập tuần 10 12
Bài tập tuần 11 14
Bài tập tuần 12 13
Bài tập tuần 13 13
Bài tập tuần 14 13
Bài tập tuần 15 12
Bài tập tuần 16 13
Bài tập tuần 17 13
Bài tập tuần 18 14
Bài tập tuần 19 14
Bài tập tuần 20 12