Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tuyển tập 10.000 câu hỏi trắc nghiệm ôn luyện thi THPT Quốc gia môn Lịch sử - Tập 1: Lịch sử thế giới (3000 câu hỏi)

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

ID: 838300

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hưởng & Nguyễn Thị Huyền Anh

Số Trang: 436

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 250.000 200.000 VNĐ

Mua sáchQuý Thầy/Cô và các em học sinh thân mến! 
Trước tiên, Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng xin chúc mừng quý thầy/cô và các em đã được sở hữu cuốn sách ID Luyện thi THPT QG môn Lịch Sử trong thời đại công nghệ số. 
Quý thầy/cô và các em có biết, trong lịch sử thế giới chỉ có hai dân tộc bị các thế lực ngoại bang đô hộ trên 1.000 năm mà không mất đi tiếng nói của dân tộc mình là Việt Nam và Do Thái không? Điều gì đã giúp cho dân tộc Việt Nam không bị đồng hóa bởi các triều đại phong kiến phương Bắc? Đó ch

Xem tiếp

Chủ đề 1. NƯỚC NGA VÀ LIÊN XÔ (1917 – 1941) 4
Chủ đề 2. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) 5
Chủ đề 3. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG THẾ GIỚI (1918 – 1939) 4
Chủ đề 4. HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TRONG THẾ KỈ XX VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ 3
Chủ đề 5. NHỮNG SỰ KIỆN LỚN CỦA THẾ GIỚI (GIỮA THẾ KỈ XIX – 2000) TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM 5
Chủ đề 6. HỘI NGHỊ IANTA, HỘI NGHỊ PỐTXĐAM (1945) VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA NÓ 4
Chủ đề 7. LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) 6
Chủ đề 8. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI (1945 – 2000) 12
Chủ đề 9. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000) 6
Chủ đề 10. CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ, LIÊN MINH KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI (1945 – 2000) 7
Chủ đề 11. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000) 9
Chủ đề 12. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – KĨ THUẬT (1945 – 2000) VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 6
Chủ đề 13. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA THẾ GIỚI CHO VIỆT NAM (1917 – 2000) 3
Chủ đề 14. TỔNG ÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI (1917 – 2000) 3
Đề thi THPT Quốc Gia tham khảo 5
Lịch sử thế giới lớp 12 21
Lịch sử thế giới lớp 11 10
Bài mới phát hành
1.Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (phần 1)
2.Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (phần 2)
3.Liên Xô và Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga (1991 – 2000)
4.Khái quát về phong trào đấu tranh giành độc lập trong thế kỉ XX
5.Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á (1945 – 2000) (phần 1)
6.Những biến đổi của khu vực Đông Bắc Á (1945 – 2000) (phần 2)
7.Khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000) (phần 1)
8.Khu vực Đông Nam Á (1945 - 2000) (phần 2)
9.Sự ra đời và mở rộng của tổ chức ASEAN. Quan hệ Việt Nam - ASEAN
10.Ấn Độ, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (1945 – 2000)
11.Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) (phần 1)
12.Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) (phần 2)
13.Sự phát triển kinh tế, khoa học - kĩ thuật của Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) (phần 3)
14.Chính sách đối ngoại của Tây Âu và Nhật Bản (1945 - 2000)
15.Liên minh khu vực ở Tây Âu (so sánh với tổ chức ASEAN)
16.Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) (phần 1)
17.Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) (phần 2)
18.Quan hệ quốc tế trong và sau thời Chiến tranh lạnh (1945 – 2000) (phần 3)
19.Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa (nửa sau thế kỉ XX)
20.Những sự kiện lớn của thế giới (1945 – 2000) tác động đến Việt Nam (phần 1)