Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tập 1 - Những ý tưởng hay Toán học Hàm số và ứng dụng

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

ID: 268200

Tác giả: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số Trang: 160

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 99.000 59.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 56
Chủ đề 2: Cực trị hàm số bậc ba và hàm trùng phương 46
Chủ đề 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số 53
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số 53
Chủ đề 5: Nhận diện đồ thị hàm số 32
Chủ đề 6: Phương pháp cô lập m giải bất phương trình 28
Chủ đề 8: Tương giao hàm hợp 41
Chủ đề 7: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số 45
Chủ đề 9: Đơn điệu và cực trị của hàm hợp 63
Chủ đề 10: Đơn điệu và cực trị của hàm trị tuyệt đối 46
Chủ đề 11: Tư duy hàm đặc trưng 57
Chủ đề 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 31
Chủ đề tổng hợp VD - VDC 22
Bài mới phát hành
1.BTTL - Lập bảng xét dấu kép tìm khoảng đơn điệu của hàm liên kết
2.Lập bảng xét dấu kép tìm khoảng đơn điệu của hàm liên kết
3.BTTL - Tìm m để hàm số y = f(u) đơn điệu trên khoảng D
4.Tìm m để hàm số y = f(u) đơn điệu trên khoảng D
5.BTTL - Phương pháp chọn hàm và lập trục tìm khoảng đơn điệu của hàm hợp y = f(u)
6.Phương pháp chọn hàm và lập trục tìm khoảng đơn điệu của hàm hợp y = f(u)
7.BTTL - Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k
8.Tìm số nghiệm của phương trình f(u) = k
9.BTTL - Tìm số nghiệm của phương trình f'(u) = 0
10.Tìm số nghiệm của phương trình f'(u) = 0
11.BTTL - Biện luận giao điểm của đồ thị hàm số phân thức và đường thẳng
12.Biện luận giao điểm của đồ thị hàm số phân thức và đường thẳng
13.BTTL - Biện luận giao điểm của đồ thị hàm số trùng phương và đường thẳng
14.Biện luận giao điểm của đồ thị hàm số trùng phương và đường thẳng
15.BTTL - Biện luận giao điểm của đồ thị hàm số bậc ba và đường thẳng
16.Biện luận giao điểm của đồ thị hàm số bậc ba và đường thẳng
17.BTTL - Phương pháp đồ thị biện luận giao điểm của hai đồ thị hàm số
18.Phương pháp đồ thị biện luận giao điểm của đồ thị hàm số y = f(x) và đường thẳng y = m
19.BTTL - Phương pháp cô lập m
20.Phương pháp cô lập m