Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tập 1 - Những ý tưởng hay Toán học Hàm số và ứng dụng

ID: 268200

Tác giả: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số Trang: 160

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 99.000 59.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Tính đơn điệu của hàm số 16
Chủ đề 2: Cực trị hàm số bậc ba và hàm trùng phương 4
Chủ đề 4: Tiệm cận của đồ thị hàm số 10
Chủ đề 3: Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm số 10
Chủ đề 5: Nhận diện đồ thị hàm số 6
Chủ đề 6: Phương pháp cô lập m giải bất phương trình 2
Chủ đề 8: Tương giao hàm hợp 4
Chủ đề 7: Sự tương giao của hai đồ thị hàm số 8
Chủ đề 9: Đơn điệu và cực trị của hàm hợp 12
Chủ đề 10: Đơn điệu và cực trị của hàm trị tuyệt đối 6
Chủ đề 11: Tư duy hàm đặc trưng 2
Chủ đề 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 6
Chủ đề tổng hợp VD - VDC 6
Bài mới phát hành
1.BTTL - Phương pháp xử lí bài toán hàm ngược
2.Phương pháp xử lí bài toán hàm ngược
3.BTTL - Phương pháp điều kiện cần và đủ giải bất phương trình nghiệm đúng
4.Phương pháp điều kiện cần và đủ giải bất phương trình nghiệm đúng
5.BTTL - Bảng biến thiên kép biện luận số nghiệm của phương trình f(u) = k
6.Bảng biến thiên kép biện luận số nghiệm của phương trình f(u) = k
7.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm
8.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) biết tiếp tuyến đi qua điểm
9.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) có hệ số góc k
10.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) có hệ số góc k
11.BTTL - Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= f(x) tại điểm
12.Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y= f(x) tại điểm
13.BTTL - Tư duy hàm đặc trưng
14.Tư duy hàm đặc trưng
15.BTTL - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
16.Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = f(|x|)
17.BTTL - Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
18.Cực trị của hàm trị tuyệt đối y = |f(x)|
19.BTTL - Đơn điệu của hàm trị tuyệt đối
20.Đơn điệu của hàm trị tuyệt đối