Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516140]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
15 Vi phân 24/02
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Dãy số có giới hạn 0
2 KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG
3 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 03)
4 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 02)
5 Trắc nghiệm: Quan hệ song song (Đề 01)
6 Hai mặt phẳng song song (Phần 2)
7 Hai mặt phẳng song song (Phần 1)
8 Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 2)
9 Đường thẳng song song với mặt phẳng (Phần 1)
10 Hai đường thẳng song song (Phần 2)
11 Hai đường thẳng song song (Phần 1)
12 Một số bài toán chọn lọc Nâng cao về Dãy số
13 Tìm số hạng tổng quát của dãy số (Phần 2)
14 Tìm số hạng tổng quát của dãy số (Phần 1)
15 Trắc nghiệm: Cấp số Nhân (Đề 02)
16 Trắc nghiệm: Cấp số Nhân (Đề 01)
17 Cấp số nhân (Phần 2)
18 Cấp số nhân (Phần 1)
19 Trắc nghiệm: Cấp số Cộng (Đề 02)
20 Trắc nghiệm: Cấp số Cộng (Đề 01)
21 Cấp số cộng (Phần 2)
22 Cấp số cộng (Phần 1)
23 Trắc nghiệm: Dãy số (Đề 02)
24 Trắc nghiệm: Dãy số (Đề 01)
25 Dãy số (Phần 2)
26 Dãy số (Phần 1)
27 Phương pháp Quy nạp Toán học
28 KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ ĐẠI CƯƠNG HÌNH KG
29 Trắc nghiệm: Bài toán thiết diện và đồng quy
30 Bài toán dựng thiết diện (Phần 2)
31 Bài toán dựng thiết diện (Phần 1)
32 Ba điểm thẳng hàng, đồng quy
33 Trắc nghiệm: Tìm giao tuyến, giao điểm
34 Luyện tập về xác định giao tuyến, giao điểm
35 Cách xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng
36 Cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
37 Mở đầu về Hình học Không gian
38 Trắc nghiệm: Kiểm tra chuyên đề Phép Biến Hình
39 Trắc nghiệm: Phép đồng dạng
40 Phép đồng dạng
41 Trắc nghiệm: Phép vị tự
42 Phép vị tự
43 Trắc nghiệm: Phép quay
44 Phép quay
45 Trắc nghiệm: Phép tịnh tiến
46 Phép tịnh tiến (Phần 2)
47 Phép tịnh tiến (Phần 1)
48 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 2)
49 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 1)
50 Xác suất thống kê (Phần 3)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 1) 02/12
2 Dãy số có giới hạn hữu hạn (Phần 2) 04/12
3 Dãy số có giới hạn vô cùng 06/12
4 Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 01) 08/12
5 Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 02) 09/12
6 Trắc nghiệm : Giới hạn của Dãy số (Đề 03) 11/12
7 Giới hạn của hàm số (Phần 1) 13/12
8 Giới hạn của hàm số (Phần 2) 16/12
9 Véc tơ trong không gian 16/12
10 Giới hạn của hàm số (Phần 3) 18/12
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Thầy Nguyễn Thế Duy