Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Đặng Việt Hùng

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516140]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
15 Vi phân 24/03
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Phép quay
2 Trắc nghiệm: Phép tịnh tiến
3 Phép tịnh tiến (Phần 2)
4 Phép tịnh tiến (Phần 1)
5 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 2)
6 Trắc nghiệm : Xác suất thống kê (Đề số 1)
7 Xác suất thống kê (Phần 3)
8 Xác suất thống kê (Phần 2)
9 Xác suất thống kê (Phần 1)
10 Trắc nghiệm : Nhị thức Niu-tơn
11 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 3)
12 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 2)
13 Các dạng bài tập về Nhị thức Niu-tơn (Phần 1)
14 Lý thuyết cơ bản về Nhị thức Niu-tơn
15 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 3)
16 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 2)
17 Trắc nghiệm : Bài toán Đếm (Đề số 1)
18 Bài toán Đếm (Phần 4)
19 Bài toán Đếm (Phần 3)
20 Bài toán Đếm (Phần 2)
21 Bài toán Đếm (Phần 1)
22 Trắc nghiệm : Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
23 Chỉnh hợp - Tổ hợp
24 Hoán vị
25 Trắc nghiệm : Quy tắc cộng và nhân
26 Quy tắc cộng và nhân (P2)
27 Quy tắc cộng và nhân (P1)
28 Trắc nghiệm : Kiểm tra chuyên đề Lượng giác
29 Trắc nghiệm : Ôn tập về PT lượng giác
30 Ôn tập Nâng cao về Phương trình lượng giác (P2)
31 Ôn tập Nâng cao về Phương trình lượng giác (P1)
32 Phương trình lượng giác cần xử lý cung
33 Phương trình lượng giác có chứa điều kiện
34 Trắc nghiệm : PT lượng giác thường gặp
35 Các dạng phương trình lượng giác thường gặp (Phần 3)
36 Các dạng phương trình lượng giác thường gặp (Phần 2)
37 Các dạng phương trình lượng giác thường gặp (Phần 1)
38 Trắc nghiệm: PT lượng giác cơ bản
39 Phương trình Lượng giác cơ bản (P2)
40 Phương trình Lượng giác cơ bản (P1)
41 Phương trình Lượng giác sơ cấp
42 Trắc nghiệm : Luyện tập về hàm số Lượng giác
43 Luyện tập về hàm số lượng giác
44 Trắc nghiệm : Hàm số Lượng giác
45 Hàm số lượng giác
46 Trắc nghiệm : Công thức Lượng giác
47 Ôn tập công thức lượng giác (P2)
48 Ôn tập công thức lượng giác (P1)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Trắc nghiệm: Phép quay 19/09
2 Phép vị tự 20/09
3 Trắc nghiệm: Phép vị tự 21/09
4 Phép đồng dạng 22/09
5 Trắc nghiệm: Phép đồng dạng 23/09
6 Trắc nghiệm: Kiểm tra chuyên đề Phép Biến Hình 24/09
7 Mở đầu về Hình học Không gian 25/09
8 Cách xác định giao tuyến của hai mặt phẳng 27/09
9 Cách xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng 29/09
10 Luyện tập về xác định giao tuyến, giao điểm 01/10
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Nguyễn Thế Duy