Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Lê Văn Tuấn

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 27

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516142]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa học sẽ được cập nhật đề cương và chính thức khai giảng vào ngày 5/8/2020


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Luyện tập-Phép vị tự
2 Phép vị tự
3 Luyện tập-phép quay
4 Live chữa: Ứng dụng điệu kiện có nghiệm của phương trình asinx+bcosx=c
5 Phép quay
6 Phép tịnh tiến
7 Luyện tập về phép tịnh tiến
8 Live chữa: Phép tịnh tiến
9 Phép tịnh tiến phần 1
10 Live chữa-Phương trình lượng giác cơ bản phần 2
11 Live chữa: Hàm số lượng giác phần 2
12 Ứng dụng điều kiện có nghiệm của phương trình asinx+bcosx=c
13 Phương trình lượng giác asinx+bcosx=c
14 Phương trình lượng giác thường gặp (phần 2)
15 Phương trình lượng giác thường gặp phần 1
16 Hàm số lượng giác phần 2 đề 2
17 Hàm số lượng giác phần 2 đề 1
18 Hàm số lượng giác phần 2 (tính tuần hoàn và bài toán Min-max)
19 Live chữa: Hàm số lượng giác phần 1 (tập xác định và tính chẵn lẻ)
20 Hàm số lượng giác phần 1
21 Hàm số lượng giác phần 1 (tập xác định và tính chẵn lẻ)
22 Live chữa: Phương trình lượng giac cơ bản
23 Phương trình lượng giác cơ bản phần 1
24 Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)