Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Toán học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Thế Duy

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Thế Duy

Số bài: 13

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516135]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa học sẽ được cập nhật đề cương và chính thức khai giảng vào ngày 5/8/2020


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Phương trình bậc cao đối với hàm số lượng giác
2 Phương trình lượng giác thường gặp - Phần 2
3 Phương trình lượng giác thường gặp - Phần 1
4 Phương trình a.sinx + b.cosx = c và ứng dụng
5 Min max hàm số lượng giác P1
6 Min max hàm số lượng giác P1
7 Hàm số lượng giác - Phần 1
8 Phương trình lượng giác cơ bản (P2)
9 Phương trình lượng giác cơ bản (P1)