Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

TỔNG ÔN HÓA HỌC - Tập 2 - Ôn trọn 43 chủ đề hóa vô cơ

ID: 256000

Tác giả: Thầy Phạm Hùng Vương

Số Trang: 280

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chương 1. Đại cương kim loại 48
Chương 2. Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm 42
Chương 3. Một số kim loại chuyển tiếp quan trọng 12
Chương 4 - 5. Phân biệt một số chất vô cơ. Hóa học và phát triển KT-XH-MT 2
Chương 6. Tổng hợp hóa vô cơ 8
Bài mới phát hành
1.8. Chuyên đề bài tập ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH
2.7. Chuyên đề bài tập KIM LOẠI ĐẨY MUỐI (THỦY LUYỆN)
3.6. Chuyên đề bài tập NHIỆT NHÔM (NHIỆT LUYỆN)
4.5. Xử lí tinh tế hệ đặc trưng hỗn hợp “khí than”
5.4. Chủ đề lý thuyết – Phát biểu mệnh đề đúng sai
6.3. Chủ đề lý thuyết - xảy ra phản ứng thu được một số yêu cầu
7.2. Lý thuyết đặc trưng – Một số dạng câu hỏi thông hiểu – vận dụng
8.1. Lý thuyết đặc trưng – Dãy chuyển hóa
9.2.Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
10.1.Phân biệt một số chất vô cơ
11.6.Bài tập đặc trưng về kim loại SẮT và hợp chất của SẮT – phần mở rộng
12.5.Sơ lược về một số kim loại chuyển tiếp khác
13.4.Tổng quan về kim loại CROM và hợp chất của CROM
14.[Bài giảng]_Lý thuyết trọng tâm về một số KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP quan trọng
15.3.Bài tập đặc trưng về kim loại SẮT và hợp chất của SẮT
16.[Bài giảng]_Sự đặc biệt của hệ kim loại sắt tác dụng với axit HNO3, H2SO4 đặc không dư
17.[Bài giảng]_Đặc trưng hỗn hợp có sắt và muối sắt(III) với HNO3, H2SO4 đặc
18.[Bài giảng]_Cẩn thận – Hệ kim loại sắt và muối bạc Ag+ trong THỦY LUYỆN
19.2.Một số hợp chất quan trọng của kim loại SẮT
20.[Bài giảng]_Một số hợp chất quan trọng của kim loại SẮT