Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

TỔNG ÔN TOÁN HỌC TẬP 1

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 251000

Tác giả: Thầy Lê Văn Tuấn

Số Trang: 392

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Hàm số (nhận biết-thông hiểu) 40
Chủ đề 2: Mũ và logarit (nhận biết, thông hiểu) 43
Chủ đề 3: Hình không gian (nhận biết-thông hiểu) 27
Chủ đề 4: Hàm số (thông hiểu-vận dụng) 39
Chủ đề 5: Mũ và logarit (thông hiểu-vận dụng) 51
Chủ đề 6: Hình không gian (thông hiểu-vận dụng) 40
Chủ đề 7: Hàm số (vận dụng-vận dụng cao) 55
Chủ đề 8: Mũ và logarit (vận dụng-vận dụng cao) 25
Chủ đề 9: Hình không gian (vận dụng vận dụng cao) 16