Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

TỔNG ÔN TOÁN HỌC TẬP 2

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 252000

Tác giả: Thầy Lê Văn Tuấn

Số Trang: 376

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Nguyên hàm và tích phân (nhận biết thông hiểu) 37
Chủ đề 2: Hình tọa độ Oxyz (nhận biết-thông hiểu) 30
Chủ đề 3: Số phức và lớp 11 (nhận biết-thông hiểu) 22
Chủ đề 4: Nguyên hàm-tích phân (thông hiểu-vận dụng) 19
Chủ đề 5: Hình tọa độ Oxyz (thông hiểu-vận dụng) 29
Chủ đề 6: Số phức và toán 11 (thông hiểu-vận dụng) 26
Chủ đề 7: Nguyên hàm tích phâm (vận dụng-vận dụng cao) 43
Chủ đề 8: Hình Oxyz (vận dụng-vận dụng cao) 29
Chủ đề 9: Số phức (VD VDC) 21