Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tổng ôn TỪ VỰNG - NGỮ PHÁP 7

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 352

Hạn sử dụng: 18/09/2022

Học phí: 649.000 VNĐ

Đăng ký

Tài liệu khóa học 33
BÀI TẬP BỔ TRỢ 125
Tuần 1 (Từ ngày 25/10/2021 - 31/10/2021) 13
Tuần 2 (Từ ngày 1/11/2021 - 7/11/2021) 12
Tuần 3 (Từ ngày 8/11/2021 - 14/11/2021) 12
Tuần 4 (Từ ngày 15/11/2021 - 21/11/2021) 12
Tuần 5 (Từ ngày 22/11/2021 - 28/11/2021) 12
Tuần 6 (Từ ngày 29/11/2021 - 5/12/2021) 17
Tuần 7 (Từ ngày 6/12/2021 - 12/12/2021) 11
Tuần 8 (Từ ngày 13/12/2021 - 19/12/2021) 19
Tuần 9 (Từ ngày 20/12/2021 - 26/12/2021) 12
Tuần 10 (Từ ngày 27/12/2021 - 2/1/2022) 12
Tuần 11 (Từ ngày 3/1/2022 - 9/1/2022) 12
Tuần 12 (từ ngày 10/1/2022 đến ngày 16/1/2022) 12
Tuần 13 (từ ngày 17/1/2022 đến ngày 23/1/2022) 13
Tuần 14 (từ ngày 24/1/2022 đến ngày 30/1/2022) 13
Tuần 15 (từ ngày 7/2/2022 đến ngày 11/2/2022) 12