Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

TỔNG ÔN VẬT LÝ TẬP 1

ID: 253000

Tác giả: Thầy Lại Đắc Hợp

Số Trang: 280

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Đại cương dao động điều hòa 3
Chủ đề 2: Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về 3
Chủ đề 3: Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa 4
Chủ đề 4: Phương pháp đường tròn 3
Chủ đề 5: Tìm khoảng thời gian 3
Chủ đề 6: Tìm thời điểm lần thứ N - Cho trạng thái 1 tìm trạng thái 2 3
Chủ đề 7: Quãng đường - Số lần 3
Chủ đề 8: Thời gian đi hết quãng đường - Tốc độ trung bình 3
Chủ đề 9: Quãng đường thời gian dài nhất - Ngắn nhất 3
Chủ đề 10: Viết phương trình dao động điều hoà 3
Chủ đề 11: Đại cương con lắc lò xo 5
Chủ đề 12: Cơ năng con lắc lò xo 3
Chủ đề 13: Lực đàn hồi - Lực hồi phục - Con lắc lò xo 3
Chủ đề 14: Cắt ghép lò xo - Bài toán giữ lò xo 3
Chủ đề 15: Đại cương con lắc đơn 4
Chủ đề 16: Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực 3
Chủ đề 17: Tổng hợp dao động 3
Chủ đề 18: Khoảng cách 3
Chủ đề 19: Dao động tắt dần - Duy trì - Cưỡng bức 3
Chủ đề 20: Bài tập tổng hợp chương 1 3
Chủ đề 21. Quá trình truyền sóng và các dạng bài tập cơ bản 3
Chủ đề 22. Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng 3
Chủ đề 23. Quá trình truyền sóng và các dạng bài nâng cao 3
Chủ đề 24. Giao thoa sóng cơ bản 3
Chủ đề 25. Đếm giao thoa 4
Chủ đề 26. Giao thoa và các bài toán về pha 3
Chủ đề 27. Các bài tập tổng hợp nâng cao về giao thoa 3
Chủ đề 28. Sóng dừng cơ bản 3
Chủ đề 29. Sóng dừng nâng cao 3
Chủ đề 30. Sóng âm 4
Chủ đề 31. Bài tập tổng hợp chương 2 3