Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

TỔNG ÔN VẬT LÝ TẬP 1

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

ID: 253000

Tác giả: Thầy Lại Đắc Hợp

Số Trang: 280

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Đại cương dao động điều hòa 18
Chủ đề 2: Phương trình vận tốc, gia tốc, lực kéo về 10
Chủ đề 3: Mối quan hệ các đại lượng trong dao động điều hòa 10
Chủ đề 4: Phương pháp đường tròn 11
Chủ đề 5: Tìm khoảng thời gian 8
Chủ đề 6: Tìm thời điểm lần thứ N - Cho trạng thái 1 tìm trạng thái 2 8
Chủ đề 7: Quãng đường - Số lần 17
Chủ đề 8: Thời gian đi hết quãng đường - Tốc độ trung bình 18
Chủ đề 9: Quãng đường thời gian dài nhất - Ngắn nhất 10
Chủ đề 10: Viết phương trình dao động điều hoà 9
Chủ đề 11: Đại cương con lắc lò xo 13
Chủ đề 12: Cơ năng con lắc lò xo 8
Chủ đề 13: Lực đàn hồi - Lực hồi phục - Con lắc lò xo 8
Chủ đề 14: Cắt ghép lò xo - Bài toán giữ lò xo 17
Chủ đề 15: Đại cương con lắc đơn 19
Chủ đề 16: Con lắc đơn chịu tác dụng ngoại lực 10
Chủ đề 17: Tổng hợp dao động 9
Chủ đề 18: Khoảng cách 11
Chủ đề 19: Dao động tắt dần - Duy trì - Cưỡng bức 8
Chủ đề 20: Bài tập tổng hợp chương 1 8
Chủ đề 21. Quá trình truyền sóng và các dạng bài tập cơ bản 17
Chủ đề 22. Độ lệch pha và dao động các điểm trên phương truyền sóng 26
Chủ đề 23. Quá trình truyền sóng và các dạng bài nâng cao 18
Chủ đề 24. Giao thoa sóng cơ bản 14
Chủ đề 25. Đếm giao thoa 23
Chủ đề 26. Giao thoa và các bài toán về pha 17
Chủ đề 27. Các bài tập tổng hợp nâng cao về giao thoa 25
Chủ đề 28. Sóng dừng cơ bản 18
Chủ đề 29. Sóng dừng nâng cao 18
Chủ đề 30. Sóng âm 15
Chủ đề 31. Bài tập tổng hợp chương 2 66