Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

TỔNG ÔN VẬT LÝ TẬP 2

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

ID: 254000

Tác giả: Thầy Lại Đắc Hợp

Số Trang: 272

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 150.000 139.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Đại cương điện xoay chiều 22
Chủ đề 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử 13
Chủ đề 3: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 13
Chủ đề 4: Cuộn dây không thuần cảm 14
Chủ đề 5: Giản đồ Vectơ 12
Chủ đề 6: Phương pháp số phức 11
Chủ đề 7: Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều 20
Chủ đề 8: Công suất 21
Chủ đề 9: Hiện tượng cộng hưởng 13
Chủ đề 10: Máy biến áp 12
Chủ đề 11: Truyền tải điện năng 16
Chủ đề 12: Máy phát điện xoay chiều 1 pha, máy phát điện xoay chiều 3 pha, động cơ không đồng bộ 3 pha 11
Chủ đề 13: Mạch dao động LC - Phần 1 31
Chủ đề 14: Mạch dao động LC - Phần 2 19
Chủ đề 15: Sóng điện từ - Phần 1 13
Chủ đề 16: Sóng điện từ - Phần 2 14
Chủ đề 17: Tán sắc ánh sáng 11
Chủ đề 18: Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Phần 1 11
Chủ đề 19: Giao thoa ánh sáng đơn sắc - Phần 2 20
Chủ đề 20: Giao thoa ánh sáng 2,3 thành phần 21
Chủ đề 21: Quang phổ và các loại tia 13
Chủ đề 22: Thuyết lượng tử ánh sáng, hiện tượng quang điện ngoài 12
Chủ đề 23: Hiện tượng quang điện trong, quang - phát quang, laze 17
Chủ đề 24: Mẫu nguyên tử Bo 11
Chủ đề 25: Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 11
Chủ đề 26: Phản ứng hạt nhân 20
Chủ đề 27: Phóng xạ 22