Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

ID: 580

Tác giả:

Số Trang: 0

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách


Cuốn sách ôn thi THPT môn Sinh: Tự học Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền là một bộ tài liệu giúp học sinh THPT ôn luyện toàn bộ kiến thức Sinh học một cách cô đọng, trọng tâm theo sát đề thi THPT Quốc gia. Tiến sỹ - Thầy Phan Khắc Nghệ xuất bản cuốn sách Luyện thi THPT QG môn Sinh học: này theo các chủ đề lớn, mỗi chủ đề lại được chia nhỏ thành các chuyên đề và dạng bài tập. 

Xem tiếp

KHÓA HỌC: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP SINH HỌC 22
KHÓA HỌC: NÂNG CAO - CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ 39
Chuyên đề 1: Cấu trúc và chức năng của ADN 1
Chuyên đề 2: Các dạng bài tập cơ bản về cấu trúc ADN 2
Chuyên đề 3: Bài tập nâng cao về cấu trúc ADN 1
Chuyên đề 4: Cấu trúc, chức năng ARN và prôtêin 1
Chuyên đề 5: Gen, mã di truyền 1
Chuyên đề 6: Nhân đôi ADN 1
Chuyên đề 7: Công thức và bài tập cơ bản về nhân đôi ADN 1
Chuyên đề 8: Phiên mã 1
Chuyên đề 9: Phương pháp giải bài tập phiên mã 1
Chuyên đề 10: Dịch mã 1
Chuyên đề 11: Phương pháp giải bài tập dịch mã 1
Chuyên đề 12: Điều hòa hoạt động của gen 1
Chuyên đề 13: Đột biến gen 1
Chuyên đề 14: Công thức và bài tập cơ bản đột biến gen 1
Chuyên đề 15: Bài tập nâng cao về đột biến gen 1
Chuyên đề 16: Cấu trúc và chức năng của nhiễm sắc thể 1
Chuyên đề 17: Nguyên phân 1
Chuyên đề 18: Giảm phân 1
Chuyên đề 19. Phương pháp giải bài tập giảm phân 1
Chuyên đề 20. Bài tập giảm phân nâng cao 1
Chuyên đề 21. Đột biến cấu trúc NST 1
Chuyên đề 22. Đột biến số lượng NST 1
Chuyên đề 23. Bài tập đột biến lệch bội 1
Chuyên đề 24. Bài tập đột biến đa bội 2