Tự học hình không gian

Tự học hình không gian

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 600.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 31

Hạn sử dụng: 06/09/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [144216]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 600.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Các kiến thức cơ bản để học tốt hình không gian
2 Thể tích khối chóp phần 1
3 Thể tích khối chóp phần 2
4 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1
5 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2
6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3
7 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1
8 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2
9 Góc trong không gian phần 1
10 Góc trong không gian phần 2
11 Góc trong không gian phần 3
12 Khối lăng trụ đứng
13 Khối lăng trụ xiên
14 Hình hộp-Hình lập phương
15 Tỷ số thể tích phần 1
16 Tỷ số thể tích phần 2
17 Tỷ số thể tích phần 3
18 Tỷ số thể tích phần 4
19 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1
20 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 2
21 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3
22 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4
23 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ phần 1
24 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ phần 2
25 Mặt nón-Hình nón-Khối nón phần 1
26 Mặt nón-Hình nón-Khối nón phần 2
27 Cực trị hình không gian phần 1
28 Cực trị hình không gian phần 2
29 Bài toán trụ nón cầu tổng hợp
30 Ứng dụng hình không gian vào bài toán thực tế
31 Lý thuyết khối đa diện