Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1

Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

95.000đ 200.000đ Đã đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 100

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 95.000 đ

Đã đăng ký

ID: [1444]

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy, Phạm Công Đức, Vũ Văn Bắc

Giá: 95.000đ 200.000đ

Mua sách

Đã kích hoạt

KHÓA HỌC TÍCH HỢP TẶNG KÈM

Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Live mặt cầu phần 2
2 Live-Mặt cầu phần 1
3 Các bài toán về hình hộp và hình chữ nhật
4 Các bài toán tổng hợp về hình hộp, hình lập phương
5 V. Bán kính mặt cầu một số tứ diện đặc biệt
6 VI. Bài toán vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng và mặt cầu với đường thẳng
7 VII. Bài tập tổng hợp và nâng cao
8 I. Tính diện tích hình trụ - Thể tích khối trụ
9 II. Các bài toán liên quan đến thiết diện của khối trụ
10 II. Khối trụ nội tiếp, ngoại tiếp hình lăng trụ đứng
11 IV. Bài tập tổng hợp và nâng cao
12 I. Tính diện tích hình nón - Thể tích khối nón
13 Các bài toán liên quan đến thiết diện của hình nón
14 III. Hình nón nội tiếp, ngoại tiếp hình chóp đều
15 I. Mô hình trụ nón cầu tổng hợp
16 II. Thể tích khối tròn xoay kết hợp
17 I. Cực trị trong khối chóp, lăng trụ, khối hộp
18 II. Cực trị trong khối nón trụ cầu
19 III. Cực trị tỷ số thể tích
20 IV. Bài tập tổng hợp và nâng cao
21 Ứng dụng hình không gian trong bài toán thực tế
22 Bài tập tổng hợp và nâng cao
23 Lý thuyết khối đa diện
24 1. Đề kiểm tra số 1
25 2. Đề kiểm tra số 2
26 3. Đề kiểm tra số 3
27 4. Đề kiểm tra số 4
28 5. Đề kiểm tra số 5
29 6. Đề kiểm tra số 6
30 7. Đề kiểm tra số 7
31 8. Đề kiểm tra số 8
32 9. Đề kiểm tra số 9
33 11. Đề kiểm tra số 10
34 11. Đề kiểm tra số 11
35 12. Đề kiểm tra số 12
36 13. Đề kiểm tra số 13
37 14. Đề kiểm tra số 14
38 15. Đề kiểm tra số 15
39 Live-Cực trị hình không gian
40 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4
41 IV. Đa diện có các đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới một góc vuông
42 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3
43 II. Bán kính mặt cầu hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy
44 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3
45 II. Bán kính mặt cầu có cạnh bên bằng nhau
46 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 2
47 I. Bán kính mặt cầu hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
48 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1
49 Live-Tỷ số thể tích phần 2
50 Live-Tỷ số thể tích phần 1