Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1

Tự học Hình không gian - Tái bản lần 1

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

50.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 39

Hạn sử dụng: 01/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 50.000 đ

Đăng ký

ID: [506078]

Tác giả:

Giá: 50.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Các kiến thức cơ bản để học tốt hình không gian
2 Các mô hình góc giữa cạnh bên, mặt bên và mặt đáy
3 Thể tích khối chóp phần 2
4 Thể tích khối chóp phần 3 (thể tích chóp đều)
5 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (Chân đường cao)
6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-ckh)
7 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)
8 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 4 (điểm đến mp chứa đường cao)
9 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-ckh)
10 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2 (công thức 1-ckh)
11 Góc trong không gian phần 1 (kỹ năng dùng khoảng cách)
12 Góc trong không gian phần 2 (kỹ năng dùng khoảng cách)
13 Góc trong không gian phần 3
14 Góc trong không gian phần 4 (dùng công thức và phương pháp đặc biệt)
15 Khối lăng trụ đứng
16 Khối lăng trụ xiên
17 Hình hộp-Hình lập phương
18 Tỷ số thể tích phần 1
19 Tỷ số thể tích phần 2
20 Tỷ số thể tích phần 3
21 Tỷ số thể tích phần 4
22 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 1
23 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 2
24 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 3
25 Mặt cầu-Hình cầu-Khối cầu phần 4
26 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ phần 1
27 Mặt nón-Hình nón-Khối nón phần 1
28 Mặt nón-Hình nón-Khối nón phần 2
29 Mặt trụ-Hình trụ-Khối trụ phần 2
30 Cực trị hình không gian phần 1
31 Cực trị hình không gian phần 2
32 Live-Tỷ số thể tích phần 1
33 Live-Tỷ số thể tích phần 2
34 Live-Mặt cầu phần 1
35 Live mặt cầu phần 2
36 Live-Khoảng cách 2 đường chéo nhau
37 Bài toán trụ nón cầu tổng hợp 01/11/2020
38 Ứng dụng hình không gian vào bài toán thực tế 02/11/2020
39 Lý thuyết khối đa diện 03/11/2020
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Bài toán trụ nón cầu tổng hợp 01/11
2 Ứng dụng hình không gian vào bài toán thực tế 02/11
3 Lý thuyết khối đa diện 03/11
KHÓA HỌC KHÁC