Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Hình tọa độ không gian OXYZ

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 1499

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 370

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách


Tặng kèm khóa học: Tự học hình tọa độ OXYZ

Xem tiếp

Chủ đề 1: Đại cương về hình tọa độ Oxyz 4
Chủ đề 2: Tích có hướng của hai vectơ và ứng dụng 4
Chủ đề 3: Phương trình mặt phẳng 5
Chủ đề 4: Phương trình mặt phẳng và đường thẳng 6
Chủ đề 5: Phương trình mặt phẳng và đường thẳng (tiếp) 8
Chủ đề 6: Bài toán vị trí tương đối 5
Chủ đề 7: Bài toán góc và khoảng cách 9
Chủ đề 8: Các dạng viết phương trình mặt cầu 11
Chủ đề 9: Bài toán tìm điểm 9
Chủ đề 10: Cực trị khoảng cách 14
Chủ đề 11: Cực trị góc 3
Chủ đề 12: Bài toán tổng hợp và nâng cao 4