Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Hình tọa độ không gian OXYZ - Tái bản 1

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

ID: 688000

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thế duy & Đặng Công Đức

Số Trang: 350

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách

Chủ đề 1: Đại cương về hình tọa độ Oxyz phần 1 10
Chủ đề 2: Đại cương về hình tọa độ Oxyz phần 2 6
Chủ đề 3: Tích có hướng của hai vecto và ứng dụng 9
Chủ đề 4: Phương trình mặt phẳng 8
Chủ đề 5: Phương trình mặt phẳng dạng đoạn chắn 10
Chủ đề 6: Phương trình đường thẳng 8
Chủ đề 7: Phương trình đường thẳng giao tuyến và phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng 11
Chủ đề 8: Phương trình đường thẳng cắt một đường thẳng khác 12
Chủ đề 9: Phương trình đường thẳng cắt hai đường thẳng khác 11
Chủ đề 10: Phương trình hình chiếu, phương trình đường phân giác 16
Chủ đề 11: Phương trình mặt cầu phần 1 5
Chủ đề 12: Phương trình mặt cầu phần 2 6
Chủ đề 13: Bài toán vị trí tương đối 4
Chủ đề 14: Bài toán khoảng cách 4
Chủ đề 15: Bài toán góc 2
Chủ đề 16: Viết phương trình mặt phẳng, đường thẳng chứa yếu tố góc và khoảng cách 2
Chủ đề 17: Bài toán tương giao mặt cầu phần 1 3
Chủ đề 18:Bài toán tương giao mặt cầu phần 2 2
Chủ đề 19: Bài toán tìm điểm phần 1 3
Chủ đề 20: Bài toán tìm điểm phần 2 2
Chủ đề 21: Bài toán tìm tâm tỷ cự tìm min-max 2
Chủ đề 22: Lập phương trình đường thẳng và mặt phẳng có yếu tố cực trị 3
Chủ đề 23: Tìm điểm thuộc mặt phẳng và đường thẳng có yếu tố cực trị 2
Chủ đề 24: Bài toán mặt cầu có yếu tố cực trị 2
Chủ đề 25: Bài toán cực trị góc 3
Chủ đề 26: Bài tập tổng hợp 4